Loodav koalitsioon on inimeste seas eelistatuim

15.01.2021

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitlusest selgub, et 35% inimestest eelistab kõige enam Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsiooni. Sellega on kaksikliit võimalike enamuskoalitsioonide seas kõige populaarsem variant. Küsitluse viis 13. - 14. jaanuarini läbi Norstat Eesti AS 

13. jaanuaril teatas Jüri Ratas, et astub seoses erakonna korruptsioonikahtlusega peaministri kohalt tagasi ning sellega on lõppenud Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Isamaa koalitsioon. Kuna see sündmus andis võimaluse uue koalitsiooni loomiseks, esitati Ühiskonnauuringute Instituudi poolt küsitluses inimestele 5 võimalikku enamusvalitsust ning paluti öelda, millist neist nad kõige enam eelistavad. 

Küsimuse täpne sõnastus oli: “Praeguse Riigikogu kohtade jaotuse põhjal on kõige tõenäolisemad järgmised valitsuskoalitsioonid. Millist koalitsiooni Teie kõige enam eelistate? 

Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsiooni eelistab 35% vastajatest

Reformierakonna, Isamaa ja SDE koalitsiooni 23%

Keskerakonna, EKRE, ja Isamaa koalitsiooni 18%

Keskerakonna, EKRE ja SDE koalitsiooni 5%

Reformierakonna ja EKRE koalitsiooni 2% 

18% vastajatest ei osanud valida ühtegi koalitsiooni ning vastas “Ei oska öelda”.  

Veel paluti inimestel öelda, kui tõenäoliseks nad peavad seda, et Kaja Kallasest saab uus peaminister. 70% vastajatest peab seda väga tõenäoliseks või pigem tõenäoliseks ning 19% pigem vähetõenäoliseks või üldse mitte tõenäoliseks. 11% vastas “Ei oska öelda”.

 

Norstati Kiirküsitlus viidi läbi 13. - 14. jaanuarini 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja sellele osales kokku 500 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 4,4%. Norstati Kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga.