Lubadus kanep legaliseerida suurt edu valimistel ei too

26.01.2023

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi regulaarse valijaskonna väärtushinnangute uuringu põhjal suhtub kanepi legaliseerimisse positiivselt 25% valijatest. Viimane väärtushinnangute uuring viidi läbi Norstat Eesti AS-i poolt 1000 vastaja seas eelmise aasta novembris.  

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi väärtushinnangute uuringu ankeedis on alati sees küsimused kanepi legaliseerimise ja tarvitamise kohta. Seoses Reforminoorte avaldusega kanepi legaliseerimise toetuseks, toob Ühiskonnauuringute Instituut välja, kui suur toetus praegusel hetkel sellele ettepanekule Eesti Ühiskonnas on. 

Kanepi legaliseerimise kohta palutakse uuringus skaalal 0-10 öelda, kuivõrd vastuvõetavaks nad seda peavad. 0 tähendab, et täiesti vastuvõetamatuks ning 10 tähendab, et täiesti vastuvõetavaks. Viimaste tulemuste valis 57% küsitletutest skaalapunkti 0-4 ehk peab kanepi legaliseerimist täiesti või pigem vastuvõetamatuks. 12% valis vastuseks skaalapunkti 5 ehk jääb antud küsimuses kahevahele ning 25% valis 6-10 ehk peab kanepi legaliseerimist pigem või täiesti vastuvõetavaks. 5% ütles veel “Ei oska öelda”. Seega võiks kanepi legaliseerimist hetkel toetada veerand valijaskonnast.  

Täiesti vastuvõetamatu                                            0

33%

1

9%

2

6%

3

6%

4

3%

5

12%

6

3%

7

4%

8

5%

9

2%

Täiesti vastuvõetav                                                10

12%

Ei oska öelda

5%

 

Kõikide suuremate erakondade toetajate seas on ülekaalus vastajad, kes peavad kanepi legaliseerimist vastuvõetamatuks: Keskerakonna toetajatest 71%, Isamaa 68%, EKRE 62%, SDE 59% ning Reformierakonna toetajatest 55% peab kanepi legaliseerimist vastuvõetamatuks. Mõnevõrra eristuvad Eesti 200 valijad, kelle seas on alla poole (47%) neid, kes peavad kanepi legaliseerimist vastuvõetamatuks, kuid neid on siiski enam kui legaliseerimist vastuvõetavaks pidajaid (37%).  

Teatud erinevused hoiakutes kanepi legaliseerimise osas ilmnevad vanusegruppide põhjal. 18-24-aastaste seas peab kanepi legaliseerimist vastuvõetamatuks 42% ning vastuvõetavaks 44% vastajatest. 25-34-aastaste vastajate seas peab kanepi legaliseerimist vastuvõetamatuks 38% ja vastuvõetavaks 44% vastajatest. Ülejäänud vanuserühmades peab enamus kanepi legaliseerimist vastuvõetamatuks.

 

Väärtushinnangute uuring viidi Norstat Eesti AS-i poolt läbi veebikeskkonnas 7.- 17. novembrini 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat.