Mart Helme seisukohaga Ukraina sõja suhtes nõustuvad EKRE ja Keskerakonna valijad, teised on vastu

31.10.2022

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitluse põhjal ei nõustu 59% valimisõiguslikest kodanikest Mart Helme hiljutise seisukohaga Ukraina sõja suhtes. EKRE toetajatest on samal ajal 64% selle seisukoha poolt. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS.

26. oktoobril venekeelses ERR-is avaldatud intervjuus ütles Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimees Mart Helme, et nad ei ole Venemaa ega Ukraina poolt, vaid nad on rahu poolt. Antud seiskoht tõi kaasa kriitika kõikide teiste suuremate erakondade esindajate poolt. Ühiskonnauuringute Instituut uuris, kuidas suhtutakse Mart Helme poolt avaldatud seisukohta ühiskonnas laiemalt. 

Antud seiskoha hindamiseks paluti vastata küsimusele:  Mart Helme ütles venekeelsele ERRile: “Meie seisukoht parimast väljapääsust on rahuleping. Nii raske kui see mõlemale osapoolele ka poleks, vähemalt inimesed ei hukku. [...] Me ei ole Venemaa ega Ukraina poolt, me oleme rahu poolt”. Kas Te nõustute Helme seisukohaga? Kõikidest vastajatest ütles 59% “Pigem ei” või “Ei”, 33% ütles “Jah” või “Pigem jah” ning 9% vastas “Ei oska öelda”.  

Kui valijaskond tervikuna kaldub Mart Helme seisukoha vastu, siis EKRE toetajatest nõustub sellega 64% ja Keskerakonna toetajatest 63%. Teiste suuremate erakondade toetajate seas on seisukohaga nõustujate osakaal järgmine: SDE 15%, Eesti 200 11%, Reformierakond 8% ning Isamaa 7%.  

Eestlastest nõustub seisukohaga 23% ning 68% ei nõustu. Muust rahvusest vastajatest nõustub 77% ning 16% ei nõustu.  

Lisaks küsiti vastajatelt: “Kas Teie arvates peaks Ukraina sõlmima Venemaaga rahu, kui see tähendaks suuri järeleandmisi Ukraina poolt?” 17% vastas “Jah” või “Pigem jah”, 74% “Pigem ei” või “Ei” ning 10% vastas “Ei oska öelda”.  

Erakondliku eelistuse järgi soovivad iga hinna eest rahu sõlmimist enim Keskerakonna toetajad (41% poolt ja 45% vastu). EKRE toetajatest arvab 22%, et Ukraina peaks iga hinna eest rahu sõlmima ning 67% oleks selle vastu. Ülejäänud erakondade toetajad on ülekaalukalt ei nõustu sellega, et Ukraina peaks iga hinna eest Venemaaga rahu sõlmima: 92% Reformierakonna, 92% Isamaa, 87% Eesti 200 ning 83% SDE toetajatest vastas “Pigem ei” või “Ei”.  

Eestlastest pooldab selliselt rahu sõlmimist 9% ning 84% ei poolda. Muust rahvusest vastajatest pooldab 51% ning 29% ei poolda.  

Vastajatel paluti ka öelda, kas nad on praeguses sõjas Ukraina või Venemaa poolt. 79% vastajatest toetab enda sõnul Ukrainat, 15% mitte kumbagi ning 3,1% Venemaad. Ainult Keskerakonna valijate seas jääb Ukraina toetajate osakaal alla 50% (46% Keskerakonna valijatest toetavad Ukrainat). Ülejäänud suuremate erakondade valijatest ütleb valdav enamus, et nad toetavad Ukrainat.  

Eestlastest toetab 90% Ukrainat, 7% mitte kumbagi osapoolt ning 1,4% Venemaad. Muust rahvusest vastajatest toetab 26% Ukrainat, 50% mitte kumbagi osapoolt ning 10,6% Venemaad.  

Värskest Ühiskonnauuringute Instituudi küsitlusest selgub, et kuigi enamus EKRE valijaid toetab Mart Helme hiljutist seiskohta, siis ei tähenda see, et Ukraina peaks ende arvates rahu sõlmima iga hinna eest, ehk tegema Venemaale suuri järeleandmisi rahu saavutamiseks. Lisaks on valdav enamus EKRE valijaid praeguses sõjas Ukraina poolt.

 ´

Norstati küsitlus viidi läbi 27.- 28. oktoobrini läbi veebikeskkonas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1002 vastajat.