Mihkelsoni skandaal jagab inimesed kahte leeri

02.11.2022

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi poolt tellitud küsitluses paluti vastajatel öelda mis arvamus on neil kujunenud seoses eelmise nädala lõpus meedias avaldatud reformierakondlasest riigikogu liikme Marko Mihkelsoni  poolt tehtud fotode teemaga. 37% vastajatest arvas meedias avaldatud info põhjal et Mihkelsoni tehtud fotod olid eetiliselt taunitavad ning 34% arvas, et need olid süütud. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS.  

27. oktoobril avaldas ajaleht Postimees artikli, kus väideti, et Marko Mihkelson on teinud lapseealisest kohatuid pilte. Teemat kajastasid ka teised suuremad meediaväljaanded. Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitluses paluti teemast kuulnud vastajatel öelda oma arvamus mõne antud skandaali puudutava küsimuse kohta.  

Skandaali keskmes olevate fotode kohta küsiti: : „Kas Teie arvate, et Mihkelsoni tehtud fotod olid eetiliselt taunitavad või olid need mänguhoos tehtud süütud pildid?“ 37% vastajatest arvas, et need on „Eetiliselt taunitavad“ või „Pigem eetiliselt taunitavad“,  34% arvas, et „Pigem süütud“ või „Süütud“ ning 29% vastas „Ei oska öelda“. Seega antud teema puhul seisukohta omavad inimesed jagunevad küsimuses enam-vähem pooleks. 

Antud juhtumi kajastusest on 64% EKRE toetajatest ning 54% Keskerakonna valijatest järeldanud, et pildid olid eetiliselt taunitavad. Isamaa toetajate seas on samuti kõige enam neid vastajaid (46%), kelle arvates oli tegemist eetiliselt taunitavate piltidega. Vähem oli selliselt vastanuid SDE (35%), Eesti 200 (22%) ja Reformierakonna (21%) toetajate seas.  

Kuigi natuke enam on neid vastajaid, kes on järeldanud, et pildid olid eetiliselt taunitavad, siis 48% vastajatest arvas, et Mihkelson ei peaks skandaali tõttu poliitikast lahkuma ning 34% arvas, et peaks.  

Lisaks küsiti, kuidas on skandaal mõjutanud vastajate hinnangut Reformierakonnast. 29% vastajatest arvas, et negatiivsemaks, 60% ütles, et ei ole muutnud ning 3% vastas positiivsemaks.  

Erakondliku eelistuse järgi arvas 61% EKRE, 55% Isamaa, 36% Keskerakonna, 24% SDE, 23% Eesti 200 ning 4% Reformierakonna toetajatest, et skandaal on muutnud nende hinnangut Reformierakonnast negatiivsemaks.

 

Norstati küsitlus viidi läbi 31. oktoobrist 1. novembrini läbi veebikeskkonas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat.