MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi vastulause sotsioloogide ühisavaldusele

30.03.2017

Ühiskonnauuringute Instituut on küsitlustulemuste avaldmisel andnud alati info metoodika kohta. Samuti on kodulehel saadaval info rahastajate kohta. Kõik seni esitatud küsimused on läbinud uuringufirma (Turu-uuringute AS-i) kontrolli, kes veendub selles, et need ei oleks kallutatud ning on vastajatele arusaadavad. Lisaks tagab uuringufirma, et valim oleks professionaalselt koostatud.  

Ühiskonnauuringute Instituudi põhieesmärgiks on välja selgitada Eesti inimeste arvamusi ühiskondlikult päevakajalistel teemadel ning neid laiemalt tutvustada. See tähendab põhiliselt avaliku arvamuse kajastamist meedia, sotisaalmeedia või kodulehe vahendusel.  

Sellest tulenevalt on üllatav kriitika andmete kontekstist välja rebimisest – avaliku arvamuse presenteerimiseks piisab ka ühest küsimusest, millele meie tellitud uuringutes lisanduvad sageli täpsustavad küsimused. Sellisel juhul on määrav just küsimuste sõnastamine ja andmete kogumise metoodika, mille puhul ei ole meil kunagi olnud põhjust kahelda Turu-uuringute AS-i professionaalsuses.  

Mahukamate uuringute koostamiseks ja põhjalikumaks analüüsiks on Ühiskonnauuringute Instituut kaasanud eksperte, kes MTÜ-ga otseselt seotud ei ole. Selle aasta jaanuaris viidi juba teist aastat läbi väärtushinnanguid kaardistav uuring, mille tulemusi analüüsis politoloog Martin Mölder ning tulemusi tutvustati Tallinnas toimunud seminaril ning meedia vahendusel.  

Nimetatud uuringust pärineb ka küsimus, mis on kaasa toonud viimastel päevadel pahameeletormi ning lõpuks Eesti Sotsioloogide Liidu ühisavalduse. Tuleb veel korrata, et antud küsimuse tegelik päritolu on Maailma väärtuste uuring (World Values Survey), mille viimases laines (2011. aastal) paluti hinnata skaalal 1-10, kas homoseksuaalsus on alati õgustatud või ei ole mitte kunagi õigustatud. Küsitluse läbiviijaks Eestis oli Andrus Saar. „Homoseksuaalsus“ asendamine mõistega „Seksuaalsuhted samasoolistega“ 2017. aasta uuringus tulenes uuringufirma soovitusest.  

Arvestades seda, et kõik Ühiskonnauuringute Instituudi poolt tellitud küsitlused on olnud metodoloogiliselt korrektsed ning küsimused läbinud uuringufirma sotsioloogilise ekspertiisi, siis on taunimisväärne üleskutse mitte tiražeerida uuringute andmeid. Selline üleskutse paratamatult kõlab nagu ühiskonnas tuleks piirata avaliku arvamuse presenteerimist ning see monopoliseerida ühele institutsioonile.   

Kuigi avalduses kõlab etteheide, et MTÜ legitimiseerimiseks kasutatakse akadeemilisi sümboleid, siis veidi enam kui aasta tagasi (03.03.2016) toonane Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi juhataja Halliki Harro-Loit selles probleemi ei näinud ning sõnas Eesti Päevalehes: „Me oleme niivõrd palju laiema profiiliga ja oleme üsna liberaalsed sellistes asjades.” 

Ühiskonnauuringute Instituut ainult eraisikute poolt finantseeritava kodanikuühiskonna esindajana on alati avatud konstruktiivsele kriitikale ning oma tegevuses valmis kaasama eksperte väljastpoolt.