MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut avaldab valimisteni igal nädalal värsked erakondade reitingud

06.02.2019

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut alustas aasta alguses uuringufirma Norstatiga valimisteni kestvat koostööd, mille raames küsitakse inimeste erakondlikku eelistust iganädalaselt. Hetkel on läbi viidud neli küsitlusvooru ning iga nädal vastab küsitlusele vähemalt 1000 valimisealist Eesti kodanikku. Viimase nelja nädala reitingute koondtulemuse põhjal on 29 protsendiga liider Keskerakond, kellest 2 protsendi kaugusel on Reformierakond.   

Iga nädal erakondliku eelistuse küsimine aitab täpsemalt hinnata,kui palju mingi poliitilist maastikku puudutav sündmus erakondi mõjutab. Viimase nelja nädala jooksul on suuremateks skandaalideks olnud Eesti 200 plakatiaktsioon 7. jaanuaril ja erinevate erakondade kriminaalse taustaga liikmete nimekirja avaldamine Eesti Päevalehe poolt, mille raames kõige suuremat kajastust sai EKRE. Lisaks pakkus palju kõneainet EKRE liikme Ruuben Kaalepi libakontode paljastamine.  


Plakatiaktsiooni tagajärjel alustab Eesti 200 siinsetes reitingutes 2% pealt, kuid järgneval kolmel nädalal on nende toetus mõnevõrra paranenud ning on viimase küsitluse põhjal 4,6% ehk napilt alla valimiskünnise.  

Märkimisväärselt langenud on viimase küsitluse põhjal EKRE toetus:19%-lt 13%-le ehk nädalaga 6%. Järgnevad nädalad ilmselt annavad selgust, kui sügav ja püsiv see langus on, kuid selline kukkumine kindlasti viitab langustrendile. 

Samal ajal on viimase nädala tulemuste põhjal tõusujoones Keskerakonna toetus, kelle reiting kasvas viimase küsitluse põhjal 27%-lt 31%-le ehk nädalaga 4%. Statistilise vea piires, kuid sellegi poolest märkimist vääriv muutus on veel toimunud viimase küsitluse põhjal Roheliste reitingus, mis on tõusnud 4%-ni ehk väga lähedale valimiskünnisele.  

Iga nädal erakondliku eelistuse küsimine on Eestis ning Norstati kogemuse põhjal ka Põhjamaades ainulaadne. Esmane kogemus näitab, et isegi nädalase vahega inimesi küsitledes võib toetusprotsentides olla küllaltki suuri kõikumisi. Osalt selgitavad neid erinevad sündmused ning teatud määral statistiline viga, mis 1000 inimest küsitledes on 3,1%. Sellest tulenevalt on väga oluline esitada lisaks viimase 4 nädala koondtulemus, mis need kõikumised tasandab, sest 4000 valimi korral on statistiline viga vaid 1.55%, ehk kaks korda väiksem 1000 valimiga võrreldes. Koondtulemuste põhjal on erakondade populaarsustabel järgmine: 

Eesti Keskerakond

28,7%

Eesti Reformierakond

27%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

17,7%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

9,1%

Isamaa

7,4%

Eesti 200

3,7%

Erakond Eestimaa Rohelised

2,7%

Eesti Vabaerakond

0,7%

Elurikkuse Erakond

0,7%

Muu

2%

Uuringufirma Norstat teostas küsitlused 7-13.01, 14-21.01, 21-27.01 ning 28.01-04.02 ning nendele vastas kokku 4074 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel. 

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on asutatud jaanuaris 2016. Ühiskonnauuringute Instituut on mõttekoda ehk thinktank, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse. 

Uuringufirma Norstat Eesti AS tegutseb alates 2008. aastast ning on keskendunud professionaalse küsitlusteenuse pakkumisele. Ettevõtte klientideks on peamiselt teised uuringufirmad, meediaagentuurid ning konsultatsiooniettevõtted. Norstat Eesti kuulub Norstat Gruppi, mis pakub teenuseid kokku 18 riigis. Norstat järgib ESOMARi reegleid ja kvaliteedistandardeid. Lisainfo: www.norstat.ee