Noored on muutunud kanepi legaliseerimise küsimuses skeptilisemaks

08.09.2019

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi iga-aastasest väärtushinnangute uuringust selgub, et aastaga on 18-24-aastaste noorte seas vastuseis kanepi legaliseerimisele kasvanud. Kui 2018. aasta jaanuaris läbi viidud uuringu põhjal pidas 49% noorimast vanusegrupist kanepi legaliseerimist pigem vastuvõetamatuks, siis 2019. jaanuaris oli nende osakaal kasvanud 65%-ni. Uuringud viis 18-aastaste ja vanemate Eesti Vabariigi kodanike seas läbi Turu-uuringute AS.  

Seoses kanepi legaliseerimisega mitmes riigis on see teema ka Eestis muutunud järjest päevakajalisemaks. Sellest tulenevalt toob Ühiskonnauuringute Instituut välja, millised on Eesti inimeste, sealhulgas noorte, hoiakud antud küsimuses.  

Alates 2016. aastast toimuvas iga-aastases väärtushinnangute uuringus on iga kord lisatud ka küsimused kanepi tarvitamise ja legaliseerimise kohta. Kanepi legaliserimise osas palutakse inimesel anda oma hinnang skaalal 1-10. Kui inimene valis skaalal punkti 1, siis see tähendas, et kanepi legaliseerimine on tema jaoks täiesti vastuvõetamatu ning kui valis 10, siis seda, et antud tegevus on tema jaoks täiesti vastuvõetav. Tulemuste tõlgendamisel võib jagada skaala pooleks ning öelda, et oma hoiakute kirjeldamiseks punktid 1-5 valinud on pigem vastased ning 6-10 pigem pooldajad. Kuna küsimuse sõnastus viidi praegusele kujule 2018. aasta uuringust alates, siis kajastatakse siinkohal vaid viimase kahe aasta uuringutulemusi.  

Vastajate osakaal, kes peavad kanepi legaliseerimist pigem vastuvõetamatuks

 

2018

2019

Kõik vastajad

78%

79%

18-24

49%

65%

25-34

72%

76%

35-49

83%

81%

50-64

84%

84%

65-74

84%

89%

75 ja vanemad

88%

86% 

Kui 2018. aasta uuringu põhjal kaldus noorimast vanusegrupist veidi alla poole ehk 49% vastajatest kanepi legaliseerimise vastu, siis 2019. aasta uuringu põhjal on see näitaja 65%. Ülejäänud vanusegruppides olid mõlemal aastal kanepi legaliseerimist pigem vastuvõetamatuks pidajad selges ülekaalus.  

“Selle aasta jaanuaris läbi viidud uuringu põhjal võib öelda, et ka enamus 18-24-aastaseid noori on kanepi legaliseerimisele pigem vastu, kommenteeris Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Peeter Espak. “Raske on öelda, miks on antud grupis vastuseis aastaga kasvanud, kuid see muutus paistab olevat reaalne, kuna paljudes teistes küsimustes, nagu kooseluseadus, samasooliste abielu või immigratsioon, on noorimate vastajate hoiakud muutunud samal ajal liberaalsemaks ning üldiselt on tegemist kõige liberaalsema grupiga antud uuringus,” selgitas Espak.  

Uuringud viis läbi Turu-uuringute AS 2018. ja 2019. aasta jaanuaris ning nende raames küsitleti silmast-silma vastavalt 786 ja 1004 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodnikku.