Norstati Reitingud: Keskerakonna edu Reformierakonna ees vähenes

13.02.2019

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut alustas aasta alguses uuringufirma Norstatiga valimisteni kestvat koostööd, mille raames küsitakse inimeste erakondlikku eelistust iganädalaselt. Praeguseks on läbi viidud viis küsitlusvooru ning igas voorus küsitletakse vähemalt 1000 valimisealist Eesti kodanikku. Viimase nelja nädala koondtulemuse põhjal on Keskerakonna edu Reformierakonna ees vaid 1%.  

Kui eelmisel nädalal tundus, et Keskerakond hakkab Reformierakonnalt eest ära liikuma, siis viimase nelja nädala koondtulemuste põhjal pole üldse kindel, kumb erakond valimised võidab. Samas üsna kindel paistab olevat EKRE kolmas koht, kes jääb kahest esimesest maha enam kui 10 protsendiga.  Neljanda koha eest võitlevad SDE ja Isamaa, kelle toetus on vastavalt 9% ja 8%. Viimase nelja nädala koondtulemuse põhjal pääseks Riigikokku viis erakonda, kuid teatud võimalused valimiskünnis ületada on veel Eesti 200-l ning võib-olla Rohelistel. 

 

07.01-04.02 (valim 4074)

14.01-11.02 (valim 4003)

Eesti Keskerakond

28,7%

28,8%

Eesti Reformierakond

27%

27,9%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

17,7%

17%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

9,1%

8,9%

Isamaa

7,4%

7,7%

Eesti 200

3,7%

3,8%

Erakond Eestimaa Rohelised

2,7%

2,8%

Eesti Vabaerakond

0,7%

1%

Elurikkuse Erakond

0,7%

0,5%

Muu

2%

1,4%

Ühe nädalaga (küsitlusperioodid 28.01-04.02 ning 04.02-11.02) on erakondade toetusprotsentides toimunud kolm märkimisväärset muutust. Keskerakonna toetus on langenud 3% võrra (30,5%-lt 27,4%-le), Reformierakonna toetus on tõusnud 4% võrra (26,6%-lt 30,6%-le) ning EKRE toetus on tõusnud samuti 4% võrra (13,3%-lt 17,6%-le). Ülejäänud erakondade toetus pole märkimisväärselt kõikunud. 

Iganädalaste tulemuste puhul tuleb arvesse võtta aga võimalikku statistilist viga, mis 1000 valimi puhul on +/- 3,1%. Sellest tulenevalt on oluline keskenduda viimase nelja nädala koondtulemusele, kuna sellisel juhul on valim vähemalt 4000 ning statistiline viga +/- 1,55%.  

Uuringufirma Norstat teostas küsitlused07-13.01, 14-21.01, 21-27.0, 28.01-04.02 ning 04.02-11.02 ning nendele vastas kokku 5074 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlusedkombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.