Norstati reitingud: Reformierakonna edu Keskerakonna ees on suurenenud

26.02.2019

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut alustas aasta alguses uuringufirma Norstatiga valimisteni kestvat koostööd, mille raames küsitakse inimeste erakondlikku eelistust iganädalaselt. Praeguseks on läbi viidud kuus küsitlusvooru ning igas voorus küsitletakse vähemalt 1000 valimisealist Eesti kodanikku. Viimase nelja nädala koondtulemuse põhjal juhib Reformierakond Keskerakonna ees 3,8 protsendiga.  

Uuringufirma Norstat Eesti AS viis viimase küsitluse vooru läbi 18.-24. veebruarini ning koondtulemused katavad 28. jaanuarist 24. veebruarini läbi viidud küsitlusi, millele vastas kokku 4001 valimisealist kodanikku. 

Kuigi eelhääletamine maakonnakeskuses ning e-hääletamine algas juba 21. veebruaril, siis selleks ajaks oli juba suurem osa inimesi küsitletud ning esitatud tulemused kajastavad valdavalt inimeste arvamust, kes ei olnud veel hääletanud. Seega võib lõplik valimistulemus mõnevõrra erineda sõltuvalt sellest, kuidas õnnestub kampaania lõpuspurt, kas suudetakse skandaalidest hoiduda ning kelle nimekirjad on viimasel hetkel otsustajatele atraktiivsemad.  

Nelja nädala koondtulemuste põhjal toetab Reformierakonda 29,5% valijatest. Keskerakond järgneb 25,7 protsendiga, kuid nende veebruari alguses alanud langustrend on püsinud ning vahe Reformierakonnaga on juba märkimisväärne.  

Tõenäoliselt selgitab Keskerakonna langust segadus Kohtla-Järve riigigümnaasiumi õppekeele osas. Reformierakonna edu ületab nüüd oluliselt statistilist viga, mis 4000 inimese küsitlemisel on 1,55% ning seega on nad tõusnud peamiseks võidusoosikuks.

EKRE toetus on koondtulemustes jäänud püsima 16,4% peale ning üsna kindel paistab olevat, et nad saavutavad valimistel kolmanda koha. 

Neljandal kohal on viimaste tulemuste põhjal Sotsiaaldemokraatlik erakond (10,2%) ning viiendal kohal Isamaa (9,2%). Antud juhul jääb kahe erakonna vahe allapoole statistilise vea piiri ning võitlus neljanda koha peale on lahtine. Ilmselt otsustavad neljanda koha nii kampaania lõpuspurt kui ka nimekirjade atraktiivsus.  

Sarnaselt eelmistele nädalatele ennustavad Norstati reitingud endiselt viie erakonna pääsemist Riigikokku. Eesti 200 toetus on 3,3% ja Erakond Eestimaa Roheliste toetus 2,9%. Mõlemal erakonnal on suurte erakondadega võrreldes vähem ressursse kampaaniaks ning nimed vähem tuntud, mistõttu sõltub nende erakondade valimiskünnise ületamine peamiselt viimasel nädalal otsuse langetavatest valijatest ning kui kindlameelselt lähevad oma häält realiseerima neid sobiva valikuna nägevad inimesed.  

Ühe nädala (küsitlusperioodid 11.02-17.02 ning 18.02-24.02) toetusprotsentides on mitmeid märgatavaid kõikumisi. Keskerakonna toetus on langenud 23,4%-lt 21,5%-le, mis näitab süvenenud langustrendi, kuna alles veebruari esimeses pooles oli nende toetus 27,4%. Isamaa toetus, mis eelmisel nädalal tegi suure hüppe 12,9%-le, on nüüd 9,3%, kuid arvestades kuu algusega on trend endiselt tõusev. SDE toetus on viimase küsitluse põhjal tõusnud 8,4%-lt 12%-le ning trend on samuti tõusev.  

Iganädalaste küsitluste tulemused (viimased 4 nädalat)

 

28.01-04.02 (valim 1000)

04.02-11.02 (valim 1000)

11.02-17.02 (valim 1000)

18.02-24.02 (valim 1001)

Eesti Reformierakond

26,6%

30,6%

31,7%

30,5%

Eesti Keskerakond

30,5%

27,4%

23,4%

21,5%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

13,3%

17,6%

15,2%

18,8%

Isamaa

7,3%

7,7%

12,9%

9,3%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

11%

9,1%

8,4%

12%

Eesti 200

4,6%

2,6%

2,4%

3,6%

Erakond Eestimaa Rohelised

4%

2,1%

2,8%

2,3%

Eesti Vabaerakond

0,7%

1,3%

1%

1%

Elurikkuse Erakond

1%

0,4%

0,6%

0,4%

Muu

1,1%

1,4%

1,4%

1,4%

Iganädalaste tulemuste puhul tuleb arvesse võtta aga võimalikku statistilist viga, mis 1000 valimi puhul on +/- 3,1%. Seetõttu keskendutakse MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstati iganädalaste erakondliku eelistuse küsitluse puhul peamiselt viimase nelja nädala koondtulemusele. Sellisel juhul on valimi suuruseks 4000 vastajat ja võimalik statistiline viga +/- 1,55% ning seega ülevaade erakondade toetuse hetkeseisust täpsem.