Nupud malelaual: Poliitilise ruumi analüüs ning Eesti poliitikamaastik 2019. aasta Riigikogu valimiste eelõhtul (Martin Mölder)

20.02.2019

Akadeemias nr 2 2019 ilmus Johan Skytte poliitikauuringute instituudi teaduri Martin Mölderi artikkel "Nupud malelaual: Poliitilise ruumi analüüs ning Eesti poliitikamaastik 2019. aasta Riigikogu valimiste eelõhtul".

http://www.akad.ee/2019/02/01/akadeemia-nr-2-2019/?fbclid=IwAR2kf9bq8R07CK65LKWC_Zj97zVmFlJwdxejbX_Beg5i3HYQ5lOPDvvvCek     

Poliitikast kui ruumist mõtlemine on üpriski tavapärane metafoor. Antud artikkel on lühike ülevaade poliitilise ruumi kontseptualiseerimisest ja mõõtmisest, keskendudes Eesti näitele. Ta annab lühiülevaate poliitilise ruumi mõiste ajaloost ning laiemalt kontseptuaalsete ruumide teooriast, mis on üks võimlaik aluks ka poliitilise ruumi analüüsimiseks. Lähtuvalt sellest on analüüsitud Eesti erakondade programmilisi erinevusi 2015. aasta valimistel ning Eesti valijate poliitilise maastiku taju 2018. aasta alguses, rakendades selleks meetodit, mis ei eelda mingeid kindlaid ideoloogilisi mõõtmeid. Analüüsi tulemused pakuvad üldise ülevaate selle, kuidas paiknesid meie erakonnad üksteise suhtes 2019. aasta Riigikogu valimiste eelõhtul.

Martin Mölder kasutab artiklis MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud ning Turu-uuringute AS-i poolt 2018. aasta jaanuaris läbi viidud Väärtushinnangute uuringu andmeid.