Õpetajate streigi kiidaks heaks 63% inimestest

25.09.2023

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitlusest selgub, et õpetajate streigi kiidaks heaks 63% vastajatest. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS.  

Seoses loodetust väiksema palgatõusuga on tekkinud võimalus, et õpetajad alustavad streiki. Ühiskonnauuringute Instituut küsis tekkinud olukorraga seoses inimestelt, et kuidas nad suhtuvad võimalikku streiki ning kui kõrge peaks olema õpetajate palk võrreldes teiste kõrgharidusega töötajate palgaga. 

Streigi kohta paluti inimestel vastata küsimusele: “Kuidas suhtute sellesse, kui õpetajad hakkavad oma kõrgema töötasu eest streikima?” 28% vastajatest ütles “Mõistan hukka” või “Pigem mõistan hukka”, 63% ütles “Pigem kiidan heaks” või “Kiidan heaks” ning 11% vastas “Ei oska öelda.  

Erakondliku eelistuse järgi kidaks streigi heaks 72% EKRE toetajatest, 69% Keskerakonna toetajatest, 69% SDE toetajatest, 68% Isamaa toetajatest ning 60% Eesti 200 toetajatest. Reformierakonna toetajad jagunevad antud küsimuses pooleks, 46% neist mõistaks streigi hukka ning 45% kiidaks heaks.  

Lisaks küsiti: “Milline peaks olema Teie arvates õpetaja palk võrreldes teiste erialade kõrgharidusega töötajate keskmise palgaga?” 60% vastajatest ütles, et see peaks olema võrdne, 32% vastas kõrgem ning 2% madalam. 6% vastajatest ütles “Ei oska öelda”.  

Veel paluti vastajatel öelda, et kumba peaks riik eelistama, kas maksuküüru kaotamist või õpetajate palga tõstmist? 45% ütles “Õpetajate töötasu tõstmist”, 38% “Maksuküüru kaotamist” ning 17% vastas “Ei oska öelda”.  

Erakondliku eelistuse järgi on Reformierakonna ja Eesti 200 toetajate seas ülekaalus vastajad, kelle arvates peaks eelistama maksuküüru kaotamist, teiste parlamendierakondade toetajate seas on ülekaalus vastajad, kelle arvates peaks riik eelistama õpetajate palga tõstmist. Lisaks väärib märkimist, et kõikides sissetulekugruppides on kõige rohkem neid vastajaid, kelle arvates tuleks eelistada õpetajate palga tõstmist ning kõige enam on neid kõige kõrgemas sissetulekugrupis (2000 ja enam eurot kuus teenivate vastajate seas), kes maksuküüru kaotamisest kõige rohkem võidavad. 

 

Norstati küsitlus viidi läbi 25. septembril veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat.