Õpetajate streiki toetab 69% inimestest

09.11.2023

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitlusest selgub, et õpetajate streigi kiidaks heaks 69% vastajatest. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS.  

Õpetajate palgaläbirääkimised haridusministeeriumiga pole tulemuseni jõudnud ning täna toimub koolides ja lasteaedades õpetajate hoiatusstreik. Ühiskonnauuringute Instituut küsis praeguse olukorraga seoses inimestelt, et kuidas nad suhtuvad võimalikku streiki ning kui kõrge peaks olema õpetajate palk võrreldes teiste kõrgharidusega töötajate palgaga.  

Streigi kohta paluti inimestel vastata küsimusele: “Kuidas suhtute sellesse, kui õpetajad hakkavad oma kõrgema töötasu eest streikima?” 20% vastajatest ütles “Mõistan hukka” või “Pigem mõistan hukka”, 69% ütles “Pigem kiidan heaks” või “Kiidan heaks” ning 11% vastas “Ei oska öelda.  

Erakondliku eelistuse järgi kiidaks streigi heaks 81% Keskerakonna toetajatest, 80% Isamaa toetajatest, 79% SDE toetajatest, 77% EKRE toetajatest ning 61% Eesti 200 toetajatest. Reformierakonna toetajad jagunevad antud küsimuses praktiliselt pooleks ning 44% neist mõistaks streigi hukka ja 43% kiidaks heaks.  

Antud küsimust küsiti inimestelt ka ligi kuu aega tagasi ning 11. oktoobril läbi viidud küsitluses ütles samale küsimusele vastates 63% vastajatest, et nad kiidavad õpetajate streigi heaks. Seega on kuu aja jooksul toetus õpetajate streigile ühiskonnas pigem kasvanud.  


Norstati küsitlus viidi läbi 8. - 9. novembrini veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1001 vastajat.