Peaminister Jüri Ratase tegevuse kiidab heaks 66% Eesti kodanikest

03.05.2020

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitlusest selgub, et 66% inimeste arvates teeb peaminister Jüri Ratas oma tööd hästi. Küsitluse viis 29.-30. aprillini läbi Norstat Eesti AS.  

Eesti Ekspressis 29. aprillil ilmunud artiklis “Üks aasta “isside” valitsust” tõid autorid välja, et koroonaviiruse kriisi ajal on paljude valitsusjuhtide toetus kerkinud väga kõrgeks. Angela Merkeli tegevuse kiidab heaks 79% sakslastest, Taani peaministri Mette Frederikseni tegevust toetab samuti 79% ning Itaalia peaministri tegevusel on 71% itaallaste heakskiit. Samal ajal on toetus Jüri Ratasele küll tõusnud, kuid vaid 36 protsendini. Samas jäeti mainimata, et teistes riikides küsitakse, kui rahul on inimesed valitsusjuhi tegevusega ning Eesti puhul küsitakse, keda soovitakse erinevate erakonnajuhtide seast näha peaministrina. 

Et toetust Eesti valitsusjuhile oleks võimalik teiste riikidega võrrelda, paluti inimestel 4-palli skaalal vastata: “Kas Teie arvates teeb peaminister Jüri Ratas oma tööd…” Vastusevariantideks oli võimalik valida: “Väga hästi”, “Pigem hästi”, “Pigem halvasti”, Väga halvasti” või “Ei oska öelda”. Sama küsimus esitatakse inimestele näiteks Saksamaal.  

Küsitlusest selgus, et 66% vastajatest on peaminister Jüri Ratase tööga rahul (vastas “Väga hästi” või “Pigem hästi”), 25% ei ole rahul (vastas “Pigem halvasti” või “Väga halvasti”) ning 10% vastas “Ei oska öelda”. Seega Eestis on 2/3 inimestest valitsusjuhi tegevusega rahul.  

Lisaks küsiti samamoodi inimestelt, kuidas nende arvates teeb Vabariigi Valitsus oma tööd. Vastustest selgub, et 54% on valitsuse tööga rahul (vastas “Väga hästi” või “Pigem hästi”), 38% ei ole rahul (vastas “Pigem halvasti” või “Väga halvasti”) ning 8% vastas “Ei oska öelda”. 

Kui aprilli alguses küsiti inimestelt konkreetsemalt, kui rahul on nad Vabariigi Valitsuse tegevusega koroonaviiruse pandeemia ajal, siis ütles 73%, et nad on rahul ning 23%, et nad ei ole rahul.  

Kummagi küsitluse tulemuste põhjal ei saa kuidagi kinnitada, et Rootsis on valitsuse usaldus üle kahe korra kõrgem kui Eestis nagu ütles Jürgen Ligi 29. aprillil ERR-i veebisaates “Otse uudistemajast”.  

Norstati Kiirküsitlus viidi läbi 29.-30. aprillini18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja sellele osales kokku 500 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 4,4%. Norstati Kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga.