Pevkur oleks olnud Michalist popularsem peaministrikandidaat

30.06.2024

MTÜ Ühiskonnauuringu Instituudi poolt eelmise nädala lõpus läbi viidud küsitluse tulemused näitavad, et Hanno Pevkurit oleks eelistanud näha peaministrina 23% ning Kristen Michalit 18% vastajatest. Samas 59% vastajatest nende kahe vahel valides eelistus puudus. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS.  

Vastajatele esitatud küsimus kahe meedias välja käidud Reformierakonna kandidaadi kohta oli järgmine: “Kui Kaja Kallas peaks minema Euroopasse, siis keda eelistaksite näha järgmise peaministrina?Reformierakonna toetajate seas eelistas Pevkurit 40% ja Michalit 38% vastajatest. 

Järgmises küsimuses olid lisaks kahele reformierakondlasele ka teiste erakondade juhid:  “Kui Te saaksite valida järgmist peaministrit ka teiste suuremate erakondade juhtide seast, siis keda Te eelistaksite?” Selliselt küsides olid Michal ja Pevkur võrdsed ning paremusjärjestus oli järgmine:  

Urmas Reinsalu: 24%

Mihhail Kõlvart: 13%

Martin Helme: 12%

Hanno Pevkur: 8%

Kristen Michal: 8%

Lauri Läänemets: 6%

Lavly Perling: 6%

Margus Tsahkna: 2%

Ei oska öelda: 23% 

Kuna viimaste varasemate küsitluste põhjal on kõige populaarsem peaministrikandidaat olnud Urmas Reinsalu, siis esitati vastajatele veel kaks küsimust, millest ühes oli võimalik valida Reinsalu ja Michali vahel ning teises Reinsalu ja Pevkuri vahel. Küsimus ise oli sõnastatud järgmiselt: “Kui valida saaks ainult kahe variandi vahel, siis kes nendest kahest oleks Eestile sobivam peaminister?” 37% vastajatest valis Urmas Reinsalu, 30% Hanno Pevkur ning 34% ütles “Ei oska öelda”. Kui Pevkuri asemel panna valikusse Michal, siis valis 42% vastajatest Reinsalu, 26% vastajatest Michali ning 32% ütles “Ei oska öelda”.  

Lisaks peaministrikandidaatidele küsiti vastajat arvamust automaksu kohta: “Kuidas Teie suhtute automaksu kehtestamisse Eestis?” 74% vastajatest ütles “Ei toeta” või “Pigem ei toeta”, 21% “Pigem toetan” või “Toetan” ning 5% vastas “Ei oska öelda”.  

Automaksu ei poolda 99% EKRE, 93% Isamaa, 91% Keskerakonna, 62% Parempoolsete, 60% Eesti 200, 54% Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetajatest. Reformierakonna toetajatest 67% pooldab ning 28% ei poolda automaksu.  

Norstati küsitlus viidi läbi 27. - 28. juunini veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1010 vastajat. 

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on asutatud jaanuaris 2016. Ühiskonnauuringute Instituut on mõttekoda ehk thinktank, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse. 

Uuringufirma Norstat Eesti AS tegutseb alates 2008. aastast ning on keskendunud professionaalse küsitlusteenuse pakkumisele. Ettevõtte klientideks on peamiselt teised uuringufirmad, meediaagentuurid ning konsultatsiooniettevõtted. Norstat Eesti kuulub Norstat Gruppi, mis pakub teenuseid kokku 18 riigis. Norstat järgib ESOMARi reegleid ja kvaliteedistandardeid. Lisainfo: www.norstat.ee