Pooled inimesed on vastu klientide andmete registreerimisele toitlustus- ja meelelahutusasutustes

02.09.2020

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitluses uuriti, kuidas suhtuvad inimesed ettepanekusse koroonaviiruse vastase meetmena registreerida toitlustus- ja meelelahutusasutuste klientide andmed. Tulemustest selgub, et 50% vastanutest ei poolda klientide nimede  ja kontaktandmete registreerimist. Küsitluse viis 28. augustist 1. septembrini 500 inimese seas läbi Norstat Eesti AS.  

Kuna mitmed koroonaviiruse/COVID-19 puhangud on hiljuti alguse saanud erinevatest meelelahutusasutustest, on teadusnõukoda soovitanud meelelahutus- ja toitlustusasutuste klientide registreerimist, et oleks kergem kontaktseid tuvastada. 

Ühiskonnauuringute Instituudi poolt esitati antud soovituse kohta järgmine küsimus: “Kas Teie arvates tuleks koroonaviiruse leviku tõkestamiseks registreerida toitlustus- ja meelelahutusasutustes klientide nimed ja kontaktandmed?” Antud küsimusele vastas 44% “Jah” või “Pigem jah”, 50% “Pigem ei” või “Ei” ning 6% ütles “Ei oska öelda”. 

Kuigi antud valimi suurus ei võimalda teha väga täpseid järeldusi üksikute vastajagruppide kohta, saab siiski öelda, et antud meetme rakendamist sooviks enamus üle 65-aastastest vastajatest ning alla 50-aastaste vastajate seas arvab enamus, et klientide andmeid ei tuleks registreerida.  

Norstati Kiirküsitlus viidi läbi 28. augustist 1. septembrini 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja sellele osales kokku 500 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 4,4%. Norstati Kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga. 

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on asutatud jaanuaris 2016. Ühiskonnauuringute Instituut on mõttekoda ehk thinktank, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse. 

Uuringufirma Norstat Eesti AS tegutseb alates 2008. aastast ning on keskendunud professionaalse küsitlusteenuse pakkumisele. Ettevõtte klientideks on peamiselt teised uuringufirmad, meediaagentuurid ning konsultatsiooniettevõtted. Norstat Eesti kuulub Norstat Gruppi, mis pakub teenuseid kokku 18 riigis. Norstat järgib ESOMARi reegleid ja kvaliteedistandardeid. Lisainfo: www.norstat.ee