Praeguse toetuse taseme juures võiks Keskerakond Reformi või EKREga koos enamusvalitsuse moodustada

31.12.2018

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel detsembris läbi viidud küsitlus andis 2018. aasta viimase ülevaate erakondade toetusest, kus populaarseim oli Keskerakond. Kui need toetusprotsendid realiseeruks Riigikogu valimiste ajal märtsis, saaks Keskerakond parlamendis 28, Reformierakond 25 ning EKRE 24 kohta. Keskerakonnal oleks kaks võimalust ühe partneriga enamusvalitsuse moodustamiseks. Küsitluse viis läbi Turu-uuringute AS.  

Milline näeks välja riigikogu koosseis, kui parlamendivalimistel märtsis realiseeruksid viimased detsembrikuised toetusreitingud? Järgnevalt on kohtade arvu määramiseks käsitletud Eestit ühe valimisringkonnana. Kohtade arv on määratud Riigikogu valimise seaduses sätestatud kompensatsioonimandaatide jagamise mehhanismiga (modifitseeritud d’Hondt’i meetod), mis annab suurematele erakondade natuke rohkem kohti kui nende toetusprotsent ja väiksematele natuke vähem. Samuti on arvestatud 5% valimiskünnist. Täpset kohtade jaotumise protseduuri valimistel ei ole küsitlusandmete põhjal võimalik korrata.

Lähtuvalt detsembrikuistest toetusreitingutest pääseks riigikokku kuus erakonda ning nendevaheline kohtade jaotus oleks selline.

Erakondade toetus detsember 2018

Hääled %

Kohad

Keskerakond

24.66

28

Reformierakond

22.38

25

EKRE

21.25

24

Sotsid

12.1

12

Isamaa

7.89

7

Vabaerakond

0.73

0

Eesti 200

6.06

5

Elurikkuse erakond

1.17

0

Rohelised

2.72

0

Muu

1.04

0

Kokku

100

101

Taolise riigikogu koosseisu puhul on võimalikud järgnevad sellised koalitsioonid, kus ei ole ühtegi üleliigset liiget. Need on koalitsioonid, mis kaotaksid oma enamuse riigikogus juhul, kui üks koalitsioonipartneritest peaks võimuliidust lahkuma. Samas on aga tegemist koalitsioonidega, mis on kõige tõenäolisemad moodustuma, kuna nendes ei ole ühtegi üleliigset koalitsioonipartnerit. Erakondade maailmavaatelist kokkusobivust ei ole antud juhul arvesse võetud.

Koalitsioon

Kohtade arv

Kesk-Reform

53

Kesk-EKRE

52

Kesk-Sotsid-Isamaa-Eesti 200

52

Reform-EKRE-Sotsid

61

Reform-EKRE-Isamaa

56

Reform-EKRE-Eesti 200

54

 

Küsitlused viis läbi Turu-uuringute AS veebikeskkonnas 13.-19. detsembrini (2018) ning neile vastas 1008 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Toetusprotsentide arvutamisel on välja jäetud “Ei oska öelda vastanud”.