Prokuratuuri ja KAPO sekkumist poliitikasse peab tõenäoliseks 35% inimestest

31.01.2021

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel küsiti inimestelt, kui tõenäoliseks peavad nad versioone, miks toimus prokuratuuri ja kaitsepolitsei operatsioon Porto Franco arendusega seoses 12. jaanuaril. Riigi peaprokuröri poolt esitatud versiooni, et antud päeval olid kõik kahtlustatavad Eestis, peab tõenäoliseks 59%. Samas väidavad mitmed EKRE poliitikud, et kuupäev valiti abielureferendumi takistamiseks - antud versiooni peab tõenäoliseks 35% vastajatest. Küsitluse viis 27. - 28. jaanuarini läbi Norstat Eesti AS. 

12. jaanuaril teatasid prokuratuur ja kaitsepolitsei, et Porto Franco arendusega seoses on esitatud korruptsioonikahtlustus viiele isikule ja Keskerakonnale. Selle tõttu astus 13. jaanuaril ametist tagasi peaminister Jüri Ratas ning lagunes Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsus. Samal päeval lükati Riigikogus tagasi abieluteemalise rahvahääletuse korraldamise eelnõu. Antud selgituse järel paluti inimestel hinnata skaalal 1-4, kui tõenäoliseks nad peavad meedias ja sotsiaalmeedias esitatud väiteid operatsiooni ajastamise kohta. 

Esiteks paluti hinnata riigi peaprokuröri Andres Parmase poolt välja toodud versiooni: “Antud kuupäeval olid kõik kahtlustatavad Eestis ning oli oluline, et kinnipidamised toimuksid samaaegselt.” Seda peab väga või pigem tõenäoliseks 59%, pigem mitte või üldse mitte tõenäoliseks 24% ning 16% ütles “Ei oska öelda”.  

Järgmisena paluti hinnata mitmete EKRE liikmete väljendatud versiooni: “Avalikustamise kuupäeva valik oli uurimisorganite sekkumine poliitikasse, et nurjata päev hiljem toimunud abielureferendumi.” Seda peab väga või pigem tõenäoliseks 35%, pigem mitte või üldse mitte tõenäoliseks 52% ning 13% ütles “Ei oska öelda”. 

Veel küsiti inimestelt, mis oli nende arvates Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsuse lagunemise peamine põhjus? 48% arvates oli selleks EKRE käitumine, 23% arvates Keskerakonna korruptsioonikahtlustus, 17% arvates abieluteemaline rahvahääletus ning 4% arvab, et see oli mõni muu põhjus. 8% vastas “Ei oska öelda”.  

Norstati Kiirküsitlus viidi läbi 27. - 28. jaanuarini 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja sellele osales kokku 500 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 4,4%. Norstati Kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga.