Reformierakond edastab Keskerakonda ligi 10 protsendiga

19.03.2019

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS alustasid aasta alguses koostööd, mille raames küsitletakse inimeste erakondlikku eelistust iganädalaselt. Norstati reitingud olid valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsemad - erinevus valimistulemustega oli maksimaalselt 0,9% - mistõttu otsustati iganädalaste küsitlustega valimiste järel jätkata. Viimase nelja nädala koondtulemus võtab kokku küsitlused kahele valimistele eelnenud ning kahele valmistele järgnenud nädalal. Selle põhjal liigub tõusvas trendis Reformierakonna toetus ning langevas Keskerakonna toetus 

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS enamasti keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55%. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. Sellest tulenevalt võiksid koondtulemused anda realistliku pildi ka praegusel juhul, kui valimistest on möödunud vaid kaks nädalat ning käimas on koalitsiooniläbirääkimised. 

 

04.02-01.03 Koondtulemus

Valimistulemused

18.02-15.03 Koondtulemus

Eesti Keskerakond

24%

23,1%

21,3%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

17,5%

17,8%

17,1%

Eesti Reformierakond

29,3%

28,9%

31,1%

Isamaa

10,5%

11,4%

10,8%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

10,7%

9,8%

10,8%

Erakond Eestimaa Rohelised

2,2%

1,8%

1,9%

Eesti Vabaerakond

1,0%

1,2%

0,8%

Eesti 200

3,5%

4,4%

4,9%

Elurikkuse erakond

0,4%

1,2%

0,8%

Muu

0,9%

0,4%

0,3%

Võrreldes nelja nädala koondtulemustega enne valimisi, tegelike valimistulemustega, mis olid praktiliselt samad, on viimase nelja nädala koondtulemuse põhjal oma populaarsust kasvatanud Reformierakond, keda toetab 31,1% vastajatest. Keskerakonna toetus on langenud 21,3% peale ning hetkel on Reformierakonna ja Keskerakonna toetuse vahe ligi 10%. Ülejäänud erakondade toetuses hetkel märkimisväärseid muudatusi ei ole.  

Trende erakondade toetusprotsentides selgitavat hetkel eelkõige koalitsiooniläbirääkimised, kust on eemale jäetud valimised võitnud Reformierakond ning kuhu on kaasatud Eesti Konservatiivne Rahvaerakond.  

Eelmisel nädalal (11.03-15.03) läbi viidud küsitlusvoorus küsiti lisaks erakondliku eelistuse küsitlusele vastajatelt, millistest erakondadest koosnev valitsus oleks nende arvates parim valitsus. 

Kõige enam sooviksid inimesed valitsuses näha Reformierakonda, keda mainis 53% vastajatest. Keskerakonda mainis 47% vastajatest ning Erakonda Isamaa 40% vastajatest. Kõige vähem (18%) oli neid, kelle arvates peaks loodavas koalitsioonis olema EKRE.  

Millistest Riigikogus esindatud erakondadest koosnev valitsus oleks Teie arvates parim valitsus?

Eesti Reformierakond

53%

Eesti Keskerakond

47%

Erakond Isamaa

40%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

30%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

18%

Ei oska öelda

20%

 

Uuringufirma Norstat teostas küsitlused 18.02-24.02, 25.02-01.03, 05.03-10.03, 11.03-15.03 ning nendele vastas kokku 4027 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel. Tulemustega on põhjalikumalt võimalik tutvuda siin: https://www.inst.ee/erakondade-reiting