Reformierakonna edu Keskerakonna ees on veelgi suurenenud

01.05.2019

MTÜ Ühiskonnauuringute instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Alates aprilli algusest on erakondade toetusprotsendid püsinud stabiilsena. Ülekaalukalt populaarseima erakonnana jätkab Reformierakond, kelle edu teisel kohal oleva Keskerakonna ees kasvab.  

Värskeimad koondtulemused võtavad kokku 1.-29. aprillini läbi viidud küsitluste tulemused, mille raames on kokku küsitud 4007 valimisealise Eesti kodaniku arvamust. Reformierakonna poolt annaks oma hääle praegu 33,4% küsitlusele vastanutest. Teisel kohal oleva Keskerakonna poolt hääletaks 20,1% ning kolmandal kohal oleva EKRE poolt 18% vastajatest. Isamaad toetab 9%, Sotsiaaldemokraatlikku erakonda 8,8% ja Eesti 200 5,8% vastajatest. Ametisse astunud valitsuse moodustavaid erakondi toetab kokku 47,1% ning kahte opositsioonierakonda kokku 42,2% vastajatest. 

Alates aasta algusest, kui iganädalaste küsitlustega alustati, pole kordagi ametisse astunud koalitsioonierakondade kogutoetus nii madal olnud. Sama perioodi lõikes on suurim ka Reformierakonna ja Keskerakonna toetuse vahe (13,3%) ning väikseim Keskerakonna ja EKRE vahe (2,1%). Parlamendiväliste erakondade toetus on kokku, 10,8%, mis on samuti suurim näitaja aasta algusest alates.  

 

01.04-29.04 Koondtulemus

Eesti Reformierakond

33,4%

Eesti Keskerakond

20,1%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

18%

Isamaa

9%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

8,8%

Eesti 200

5,8%

Erakond Eestimaa Rohelised

2,9%

Elurikkuse erakond

1,1%

Eesti Vabaerakond

0,5%

Muu

0,5% 

Reformierakond on populaarseim praktiliselt kõikide sotsiaal-demograafiliste gruppide lõikes. Vaid pensioniealiste, alla 500-eurose sissetulekuga, vene rahvusest ning Ida-Virumaal elavate vastajate seas on kõige populaarsem Keskerakond. Keskmisest märgatavalt enam (40% või rohkem) on Reformierakonna toetajaid 25-34-aastaste, Harjumaal elavate, kõrgharidusega ja kõrgema kui 1500-eurose sissetulekuga vastajate seas.  

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS enamasti keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55%. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. 4000. Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest maksimaalselt vaid 0,9%.