Reinsalu on jätkuvalt kõige populaarsem peaministrikandidaat

07.03.2024

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi viimasest küsitlusest selgub, et Urmas Reinsalut eelistaks näha peaministriametis 24%, Kaja Kallast 19% ning Martin Helmet 13%. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS.  

Vastajatelt küsiti: „Keda eelistaksite näha peaministriametis?“ Valida oli võimalik kõikide parlamendierakondade esimeeste vahel ning vastajate eelistuste põhjal kujunes välja järgmine paremusjärjestus:  

Urmas Reinsalu: 24%

Kaja Kallas: 19%

Martin Helme: 13%

Mihhail Kõlvart: 8%

Lauri Läänemets: 6%

Margus Tsahkna: 3%

Ei oska öelda: 27% 

Isamaa toetajatest eelistab näha erakonna esimeest Urmas Reinsalut peaministriametis 74%, EKRE toetajatest Martin Helmet 73% ning Reformierakonna toetajatest Kaja Kallast 79%. SDE toetajatest eelistab Lauri Läänemetsa 26% ning Kaja Kallast 25% ehk oma erakonna esimees on praegusest peaministrist napilt populaarsem valik. Samal ajal Eesti 200 valijad eelistavad kõige enam näha peaministriametis Kaja Kallast (27%), kellele järgneb Lauri Läänemets (17%) ning erakonna esimees Margus Tsahkna on eelistustes alles kolmas (9%).  

Viimati küsiti Ühiskonnauuringute Instituudi poolt inimeste eelistust peaministrite osas eelmise aasta novembris (8. - 9. november) ning siis eelistas peaministriametis näha Urmas Reinsalut 23%, Kaja Kallast 20% ning Martin Helmet 16% vastajatest.  

Veel paluti vastajatel valida kahe kõige populaarsema kandidaadi vahel, et kes nendest kahest oleks Eestile sobivam peaminister. 55% vastajatest eelistab sellisel juhul Urmas Reinsalu ning 25% vastajatest Kaja Kallast. 21% ütles „Ei oska öelda“. 

Eelmise aasta novembris läbi viidud küsitluses eelistas Urmas Reinsalu ja Kaja Kallase valikus Reinsalut 53% ja Kallast 29% vastajatest.   

Lisaks küsiti: „Kas Teie arvates peaks Kaja Kallas peaministriametist tagasi astuma?“ 26% vastas „Ei“ või „Pigem ei“, 66% „Pigem jah“ või „Jah“ ning 8% ütles „Ei oska öelda“.  

Erakondliku eelistuse järgi peaks Kaja Kallas tagasi astuma 99% EKRE, 91% Keskerakonna ning 88% Isamaa toetajate arvates. Eesti 200 toetajatest ütleb 43%, et Kaja Kallas peaks ning 40%, et ei peaks tagasi astuma. SDE toetajatest ütleb 46%, et Kaja Kallas peaks ning 41%, et ei peaks tagasi astuma. Reformierakonna toetajatest arvab 84%, et Kaja Kallas peaks ametis jätkama.

 

Antud küsimus on olnud regulaarselt Ühiskonnauuringute Instituudi küsitlustes alates 2023. aasta augusti lõpust ning Kaja Kallase tagasiastumist toetavate inimeste osakaal on püsinud selle aja jooksul 65-71% vahel.

 

 

 

Norstati küsitlus viidi läbi 5. märtsil veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1002 vastajat.