Rekordkõrge elektrihind toob ühiskonnas kaasa vastuseisu kliimapoliitikale

27.09.2021

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitlusest selgub, et 63% inimestest ei toeta Euroopa Liidu kliimaeesmärkide täitmist, kui see tähendab mitmekordset elektrihinna tõusu. Küsitluse viis 20. septembril läbi Norstat Eesti AS.  

Käesoleval kuul rekordtasemele tõusnud elektrihind on ühiskonnas tõstatanud kriitika Euroopa kliimaeesmärkide suunal, kuna oluliseks hinnatõusu põhjuseks on kõrge CO2 kvoodi hind. Sellest tulenevalt uuris Ühiskonnauuringute Instituut, kuidas suhtuvad inimesed kliimaeesmärkide täitmisesse kõrge elektrihinna kontekstis.  

Inimestelt küsiti: “Kas toetate Euroopa Liidu kliimaeesmärkide täitmist ka siis, kui see toob kaasa mitmekordse elektrihinna tõusu?” 63% küsitletutest vastas “Ei” või “Pigem ei” ning 37% “Jah” või “Pigem jah”.  

Reformierakonna (60% poolt) ja SDE (55% poolt) toetajad oleks jätkuvalt kliimaeesmärkide täitmise poolt. Samas Eesti 200 (54% vastu), Keskerakonna (81% vastu), Isamaa (85% vastu) ja EKRE (95% vastu) toetajad on elektrihinna mitmekordistumise korral kliimaeesmärkide täitmise vastu.  

Antud tulemus viitab sellele, et kõrge elektrihind vähendab ühiskonnas toetust kliimaeesmärkide täitmisele. Näiteks 2019. aasta oktoobris küsis Ühiskonnauuringute Instituut, kas inimesed pooldavad eesmärki saavutada Eestis aastaks 2050 kliimaneutraalsus. Siis oli selle eesmärgi poolt 70% vastajatest.  

Lisaks küsiti värskes küsitluses: “Kas Eesti valitsus peaks Euroopa Liidus seisma selle eest, et kliimapoliitika elluviimine ei tooks kaasa hüppelist elektri ja kütuse hinnatõusu tarbijatele ja ettevõtlusele?” 89% vastajatest ütles “Jah” või “Pigem jah” ning 11% “Pigem ei” või “Ei”. Seega ootavad inimesed valitsuselt Euroopa Liidu tasandil tegutsemist elektrihinna kontrolli all hoidmiseks.  

Norstati Kiirküsitlus viidi läbi 20. septembril 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 500 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 4,4%. Norstati Kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga. 

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on asutatud jaanuaris 2016. Ühiskonnauuringute Instituut on mõttekoda ehk thinktank, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse.

Uuringufirma Norstat Eesti AS tegutseb alates 2008. aastast ning on keskendunud professionaalse küsitlusteenuse pakkumisele. Ettevõtte klientideks on peamiselt teised uuringufirmad, meediaagentuurid ning konsultatsiooniettevõtted. Norstat Eesti kuulub Norstat Gruppi, mis pakub teenuseid kokku 18 riigis. Norstat järgib ESOMARi reegleid ja kvaliteedistandardeid. Lisainfo: www.norstat.ee