Samasooliste abielu toetavad vaid liberaalid

13.11.2020

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel viiakse alates 2016. aastast läbi valijaskonna maailmavaatelisi positsioone kaardistavat väärtushinnangute uuringut. Viimati viidi enam kui 100 küsimusega uuring läbi selle aasta juunis ning sellest selgub, et end konservatiivina määratlevatest inimestest toetab samasooliste abielu 15% ning liberaaline määratlevatest inimestest 72%.  

13. novembril Eesti Päevalehes ilmunud intervjuus ütles abielureferendumi “Ei” kampaaniat vedama asunud Tarmo Jüristo, et ta ei nõustu sellega, et perekonnaseaduse paragrahvi poolt või vastu veelahe on konservatiivide ja liberaalide vahel. Tema sõnul on ühel pool traditsionalistid, kelle arvates abielueelsed suhted ei tohiks olla lubatud, lahutus ei tohiks olla lubatud, aborti ei tohiks olla lubatud ning teisel pool on nii liberaalid kui ka konservatiivid, kes ütlevad, et see peaks olema inimese vaba valik. 

MTÜ ühiskonnauuringute instituudi väärtushinnangute uuringus palutakse muude küsimuste seas inimestel öelda: Poliitikas räägitakse vahel liberalismist ja konservatismist. Kuhu Te ennast sellel skaalal asetaksite, kus 0 tähistab liberalismi ja 10 konservatismi? 20% inimestest määratleb end liberaalina (asetasid end skaalapunktidele 0-3), 35% tsentristina (asetasid end skaalapunktidele 4-6), 24% konservatiivina (asetasid end skaalapunktidele 7-10) ning 21% vastab “Ei oska öelda”.  

Samuti on palutud esitada oma arvamus 4-palli skaalal konkreetse perekonnaseaduse paragrahvi kohta: Kuivõrd te nõustute järgneva väitega: Perekonnaseadust peaks muutma nii, et abielu võiks sõlmida ka geipaaride vahel? 38% oleks perekonnaseaduse muutmisega nõus, 55% oleks selle vastu ning 7% vastab “Ei oska öelda”.  

Nende kahe küsimuse põhjal on võimalik vaadata, kuidas eristab abieluküsimus liberaale ja konservatiive. End liberaalina määratlevate inimeste seast toetaks perekonnaseaduse muutmist 72%, end tsentrisse paigutavatest inimestest 40% ning konservatiivina määratlevatest inimestest 15%. Lisaks võib veel välja tuua, et liberaalne-konservatiivne enesemääratluse küsimuses “Ei oska öelda vastanutest toetaks perekonnaseaduse muutmist 37%. Seega on selgelt perekonnaseaduse muutmise poolt vaid end liberaalina määratlevad inimesed.  

Uuringufirma Norstat teostas küsitluse 02.06-18.06.2020 veebikeskkonnas ning sellele vastas kokku 1000 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on asutatud jaanuaris 2016. Ühiskonnauuringute Instituut on mõttekoda ehk thinktank, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse. 

Uuringufirma Norstat Eesti AS tegutseb alates 2008. aastast ning on keskendunud professionaalse küsitlusteenuse pakkumisele. Ettevõtte klientideks on peamiselt teised uuringufirmad, meediaagentuurid ning konsultatsiooniettevõtted. Norstat Eesti kuulub Norstat Gruppi, mis pakub teenuseid kokku 18 riigis. Norstat järgib ESOMARi reegleid ja kvaliteedistandardeid. Lisainfo: www.norstat.ee