SDE toetus langes selle aasta madalaimale tasemele

17.09.2019

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 34,4%, Keskerakonda 23,9% ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 15,5% vastajatest ning nädalaga pole nende populaarsus märkimisväärselt muutunud. Samal ajal on selle aasta madalaimale tasemele langenud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus (8,4%)

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 21. augustist 17. septembrini ning kokku küsitleti 4005 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.

Kolme populaarseima erakonna seas muutus nädalaga enim Keskerakonna toetus (0,4%), mis pole märkimisväärne toetuse kasv. Esikolmikule järgneb Sotsiaaldemokraatlik Erakond (8,4%), kelle toetus on madalaimal tasemel sellel aastal mõõdetud reitingute võrdluses. Viiendal kohal on Isamaa, kelle toetus on 7% ning see nädalaga ei muutunud.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 46,4% ning opositsioonierakondi 42,8%. Opositsiooni toetus saavutas oma tipu 5. augustil lõppenud küsitlusperioodil, kui see oli 47,8%. Seejärel on see olnud kuus nädalat järjest langustrendis ning selle ajaga on opositsioon kaotanud 5% toetajatest.


13.08-09.09

Koondtulemus

21.08-17.09

Koondtulemus

Eesti Reformierakond

34,5%

34,4%

Eesti Keskerakond

23,5%

23,9%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

15,5%

15,5%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

9,4%

8,4%

Isamaa

7%

7%

Eesti 200

4,6%

4,9%

Erakond Eestimaa Rohelised

2,2%

2,7%

Elurikkuse Erakond

1,4%

1,5%

Eesti Vabaerakond

0,6%

0,4%

Muu

1,1%

1,6%


Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55%. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest maksimaalselt vaid 0,9%.


Uuringufirma Norstat teostas küsitlused 21.08-26.08, 27.08-02.09 03-09-09.09 ja 10.09-17.09 ning nendele vastas kokku 4005 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.