SDE toetus on tõusnud selle aasta kõrgeimale tasemele

28.05.2019

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal on kasvanud toetus Sotsiaaldemokraatliku Erakonnale. Esikolmikus suuri muutusi ei ole, ülekaalukas liider on Reformierakond, teisel kohal Keskerakond ning kolmandal kohal EKRE.  

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 29. aprillist 27. maini, mille raames küsitleti kokku 4015 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku. Reformierakonda toetab 32,1% küsitlusele vastanutest. Teisel kohal on jätkuvalt Keskerakond (19,9%) ning kolmandal kohal EKRE (17,5%). Neile järgnevad Sotsiaaldemokraatlik erakond (11,3%) ning Isamaa (9%). Kui Riigikogu valimised oleks järgmisel pühapäeval, siis ületaks napilt valimiskünnise ka Eesti 200 (5,2%).  

Selle aasta jooksul läbi viidud küsitluste võrdluses on kõige kõrgemal tasemel populaarsuselt neljandal kohal oleva SDE toetus ning suurim on ka vahe viiendal kohal oleva Isamaaga (2,3%). Samas näitavad viimased tulemused mõlema erakonna puhul kergelt tõusvat trendi. Samal ajal on koalitsioonierakondade toetus 46,4% ning opositsioonierakondade toetus kokku 43,4%.  

 

22.04-20.05 Koondtulemus

29.04-27.05 Koondtulemus

Eesti Reformierakond

32,4%

32,1%

Eesti Keskerakond

19,7%

19,9%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

18%

17,5%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

10,4%

11,3%

Isamaa

8,3%

9%

Eesti 200

5,9%

5,2%

Erakond Eestimaa Rohelised

3,1%

2,8%

Elurikkuse erakond

1,2%

1%

Eesti Vabaerakond

0,4%

0,5%

Muu

0,6%

0,7%

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55%. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest maksimaalselt vaid 0,9%. 

Uuringufirma Norstat teostas küsitlused 29.04-06.05, 06.05-13.05, 14.05-20.05 ja 20.05-27.05 ning nendele vastas kokku 4015 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.