Sotsiaaldemokraadid taastasid liidrikoha

03.06.2024

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös läbi viidud Euroopa Parlamendi valimiste küsitluse põhjal toetab Marina Kaljuranda 16,3%, Urmas Paeti 11,6% ning Jaak Madisoni 9,8% valimisõiguslikest kodanikest. Erakondadest on kõige populaarsem Sotsiaaldemokraatlik Erakond (22,1%), järgnevad Isamaa (20,1%) ja Reformierakond (17,8%). Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS ning sellele vastas 3502 valimisõiguslikku kodanikku.  

Vastajatel paluti öelda, et kui järgmisel pühapäeval toimuks Euroopa Parlamendi valimised, siis millist kandidaati nad eelistaksid. Kolmele kõige populaarsemale kandidaadile järgnevad Riho Terras (7,3%), Jüri Ratas (5,9%) ning Mihhail Kõlvart (5,4%). Populaarseim üksikkandidaat on Tanel Talve (1,2%). 

Suurimad muutused võrreldes Mai keskpaiga tulemustega on toimunud sotsiaaldemokraatide toetuses, kes taastasid oma esikoha (22,1%). Teisel kohal on Isamaa (20,1%) ja kolmandal Reformierakond (17,8%). Esikolmikule järgnevad EKRE (15,5%), Keskerakond (9,3%), Parempoolsed (4,8%) ja Eesti 200 (4,7%). 

Tulemusi kommenteeris Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessor Martin Mölder:  

“Nende uute küsitlustulemuste kohaselt saaksid väga suure tõenäosusega vähemalt ühe koha Euroopa Parlamendis neli erakonda. Ühe koha saaksid kindlasti EKRE, Reformierakond, Isamaa ja Sotsiaaldemokraadid. Parempoolsed ja Eesti 200 jääksid Euroopa Parlamendi ukse taha ning ka Keskerakonnal on hetkel arvestatav tõenäosus nendega liituda. Keskerakonna toetus on täpselt piiri peal – murdosa protsendipunktist rohkem ja nende koht oleks kindel, murdosa vähem ja nad jääksid päris kindlasti oma ainsast kohast ilma.

 

Kui oletame, et Keskerakond siiski saab oma mandaadi, siis jääb jagada veel kaks kohta. Üks nendest kahest kohast läheks kindlasti Sotsiaaldemokraatidele. Ning viimase järelejäänud koha pärast võistleksid omavahel Reformierakond ja Isamaa. Reformile tähendaks sellest kohast ilma jäämine märkimisväärset kaotust, kuna siis nad jääksid ühest oma praegusest kahest kohast ilma. Samas Isamaale oleks see suur võit, kuna nad võidaksid võrreldes praegusega ühe koha juurde. Kui eeldada, et Keskerakond jääb mandaadist ilma, siis on arvestatav tõenäosus ka sellisel valimistulemusel, mis toob mõlemale, nii Isamaale kui Reformile, nendel valimistel kaks mandaati. EKRE tõenäosus saada kaks kohta on pigem vägagi madal.

 

Kuigi põhiline võistlus oma teise koha pärast käib Isamaa ja Reformierakonna vahel, siis on oluline ära märkida, et nad ei konkureeri häälte pärast mitte niivõrd omavahel, vaid hoopis Sotsiaaldemokraatide, täpsemalt Marina Kaljurannaga. Ta on kandidaat, kes mobiliseerib märkimisväärsel hulgal toetust ka nende inimeste seas, kelle tavapärane erakondlik eelistus võiks olla Isamaa või Reformierakond. Seega osutub kahe viimase omavahelises võistluses edukaks pigem see erakond, kes suudab Sotside selja taha läinud hääled kõige efektiivsemalt koju tuua.“

 

Euroopa Parlamendi valimiste võimalike tulemuste ennustamisel veebi teel läbi viidud küsitluse kaudu tuleb arvestada kahe asjaoluga, mis võivad küsitlustulemust kallutada.

Esmalt hindavad vastajad oma võimalikku valimisosalust märkimisväärselt üle. Seega on osaluse adekvaatsemaks hindamiseks ja tulemuste korrigeerimiseks kasutatud siin Eurobaromeetri ja teiste EP valimiste küsitluste põhjal loodud valimisaktiivsuse indeksit. Taolisest valimisaktiivsuse korrigeerimisest võidab lõpptulemustes kõige enam Reformierakond ja kaotab Keskerakond. Teiste erakondade puhul see suuremat mõju ei avalda.

Teiseks on ainult veebi teel läbi viidud küsitlused teatud erakondade suhtes mõnevõrra kallutatud. Seetõttu on erakondade üldiseid toetusprotsente korrigeeritud siin Norstati erakondade kahe nädala reitingu alusel, mis on suures osas läbi viidid telefoniküsitluse vormis. Taolist korrigeerimist on testitud Riigikogu 2023. aasta valimiste kontekstis, kus see vähendas kandidaatide tasandil viga umbes 10%.

 

Infograafikuid saab kasutada ka embed formaadis:

 

Joongraafik, erakonnad: https://public.flourish.studio/visualisation/18129962/

 

Perioodi võrdlus, erakonnad: https://public.flourish.studio/visualisation/18129973/

Perioodi võrdlus, kandidaadid: https://public.flourish.studio/visualisation/18129969/

 

Viimane laine, erakonnad: https://public.flourish.studio/visualisation/18129966/

Viimane laine, kandidaadid: https://public.flourish.studio/visualisation/18129979/

 

Tabel, kõik kandidaadid, perioodi võrdlus: https://public.flourish.studio/visualisation/18129959/

 

Norstati küsitlus viidi läbi 22. maist - 31. maini läbi veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 3502 vastajat. Laine puhul jälgiti, et valdav enamus valimist tuleks valimisnädala eel, 28. - 31. mail.