Suitsetamise piiramist vabaõhuüritustel ja välikohvikutes pooldab valdav osa inimestest

24.05.2017

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel viidi 17.-22. maini läbi küsitlus, kus uuriti inimeste suhtumist suitsetamise piiramisse avalikes kohtades. Küsitluse tulemused näitavad, et valdava enamuse Eesti inimeste arvates tuleks avalikes kohtades suitsetamist praegusest veelgi enam piirata. Näiteks avalikel üritustel suitsetamise piiramist pooldas 78% ning välikohvikutes 69% vastanutest.  

„On väga rõõmustav, et inimeste teadlikkus passiivse suitsetamisega seotud ohtudest on sedavõrd kõrge,“ ütles TÜ Kliinikumi Kopsukliiniku juhataja dr Rain Jõgi. „Tõepoolest, mitmed teadusuuringud, nii eksperimentaalsed kui epidemioloogilised, on näidanud, et passiivne suitsetamine on oluline haiguste riskitegur. Enamgi veel, üks hiljutine uuring näitas, et mehe suitsetamine enne 15. eluaastat suurendab oluliselt tema lapse haigestumist astmasse. Seega ei kahjusta suitsetamine mitte ainult suitsetaja enda ja temaga koos passiivselt suitsetajate tervist, vaid avaldab negatiivset mõju ka järeltulevale põlvele.“  

Kuna alanud on välikohvikute ja vabaõhuürituste hooaeg, siis puutuvad paljud mittesuitsetajad kokku sellega, et avalikes kohtades on siseruumides küll suitsetamine keelatud, kuid näiteks kohvikute väliterrassidel ja õuekontsertidel tuleb sageli tubakasuitsu taluda. Praeguse tubakaseaduse järgi on suitsetamine toitlustusettevõtte väliterrassidel lubatud, kuid maa-ala valdaja võib ise täiendavaid piiranguid kehtestada. Enamasti välikohvikutes aga piiranguid ei rakendata.  

Ühiskonnauuringute Instituut uuris, mida arvavad inimesed sellest, kui suitsetamist veelgi enam piirata kohtades, kus see võiks potentsiaalselt häirida mittesuitsetajaid. Inimestel paluti vastata 4-palli skaalal, kas suitsetamist tuleks piirata järgmistes kohtades: välikohvikud, avalikud üritused (nt kontserdid, laulupeod, laadad), linnatänavad, ühistranspordi sõlmpunktid ning kortermajade rõdud. Kõikide nimetatud kohtade puhul olid piirangute toetajad enamuses.  

Kõige enam arvatakse, et suitsetamist tuleks piirata avalikel üritustel nagu kontserdid ja laulupeod, kus suitsetamise piiramist pooldaks 78% vastanutest. Ühistranspordi sõlmpunktides pooldaks suitsetamise piiramist 77% ning välikohvikutes 69%. Veidi vähem, kuid siiski üle poole on neid vastajaid, kes arvavad, et suitsetamist tuleks piirata kortermajade rõdudel (56%) ning linnatänavatel (54%).  

Küsitlusele vastanutest oli mittesuitsetajaid 71%, igapäevaseid suitsetajaid 20% ning paar korda nädalas või veel harvem suitsetajaid 8%. Suitsetavatest inimestest pooldab enamus suitsetamise piiramist vaid avalikel üritustel ja ühistranspordi sõlmpunktides.  

Küsitlus viidi läbi veebikeskkonnas 17.-22. maini ning sellele vastas 1005 vähemalt 18-aastast Eesti elanikku.