Tarmo Soomerel oleks Eesti presidendiks kandideerimisel rohkem toetajaid kui vastaseid

21.03.2021

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi läbi viidud küsitlusest selgub, et 37% vastajatest toetaks Tarmo Soomere valimist järgmiseks Eesti presidendiks ning 21% oleks selle vastu. Küsitluse viis 18. - 19. märtsini läbi Norstat Eesti AS.  

18. märtsil ilmunud Eesti Rahvusringhäälingule antud intervjuus ütles Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, et tema oleks valmis kandideerima Vabariigi Presidendiks. Sellest tulenevalt uuris Ühiskonnauuringute Instituut Eesti inimestelt, kuidas nemad suhtuksid Soomere kandidatuuri.  

Soomere kandideerimise kohta küsiti: “Kas Teie toetaksite Eesti Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomere valimist järgmiseks Eesti presidendiks?” 37% vastas “Jah” või “Pigem jah”, 21% “Pigem ei” või “Ei” ning 42% vastas “Ei oska öelda”.  

Seega oleks Tarmo Soomerel Eesti presidendiks kandideerimisel inimeste seas tõenäoliselt rohkem toetajaid kui vastaseid, kuid “Ei oska öelda” vastanute suur osakaal viitab sellele, et Teaduste akadeemia president on paljude inimeste jaoks veel tundmatu.  

Kõikide suuremate erakondade toetajate seas oleks Soomere toetajaid rohkem kui vastasid, vaid EKRE toetajate seas oleks vastaseid rohkem - 40% ei toetaks ning 33% toetaks.  

Veel küsiti inimestelt: “Kas Teie arvates peaks rahvas presidenti otse valima?” 63% vastas “Jah” või “Pigem jah”, 31% “Pigem ei” või “Ei” ning 6% ütles “Ei oska öelda”.  

Erakondliku eelistuse põhjal ei toeta presidendi otsevalimisi vaid Reformierakonna toetajad, kellest 49% on vastu ja 43% poolt. Ülejäänud suuremate erakondade toetajate seas on enamus otsevalimiste poolt.  

Norstati Kiirküsitlus viidi läbi 18. - 19. märtsini 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 500 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 4,4%. Norstati Kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga.