Teise eelistusena mainitakse enim Eesti 200-t ja Isamaad

17.11.2022

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitluses paluti vastajatel lisaks oma erakondlikule eelistusele öelda, milline erakond oleks nende teine valik. Tulemustest selgub, et teise valikuna on kõige populaarsemad Eesti 200 (20,8%) ja Isamaa (16,6%). Küsitluse viis veebikeskkonnas läbi Norstat Eesti AS.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitlustes palutakse inimestel alati öelda oma erakondlik eelistus. Viimases küsitluses paluti aga inimestel öelda veel oma eelistus siis, kui mingil põhjusel ei oleks võimalik esimesena nimetatud erakonna poolt hääletada.

Kõigile vastajatele, kellel oli erakondade seas esimene eelistus, esitati lisaküsimus: “Kui mingil põhjusel ei oleks võimalik selle erakonna poolt hääletada, siis milline oleks Teie teine valik?” Teise eelistuse põhjal oli erakondade järjestus järgmine:

Eesti 200 20,8%

Isamaa 16,6%

SDE 10,8%

Reformierakond 9,7%

Keskerakond 6,3%

EKRE 6%

Parempoolsed 4%

Rohelised 2,4%

Muu 2,4%

Ei oska öelda 15,3%

Ei taha öelda 5,7%

Kui praktiliselt võrdselt on neid, kellel teine eelistus puudub või teine eelistus on Eesti 200 ning järgnevad veel Isamaa ja SDE, siis erinevad tulemused märgatavalt selle põhjal, mis oli vastajate esimene eelistus.

  • Reformierakonna toetajate puhul oleks teise valikuna esikohal Eesti 200 45%, teisel kohal SDE (15%) ja kolmandal kohal Isamaa (13%).
  • EKRE toetajate seas nimetatakse teise valikuna enim Isamaad (36%) ning Keskerakonda (14%). Teisi erakondi oluliselt vähem ning näiteks ükski EKRE toetaja ei nimeta teise valikuna Reformierakonda.
  • Keskerakonna toetajate seas nimetatakse teise eelistusena EKRE-t (20%), Isamaad (12%) ning Eesti 200 (10%).
  • Eesti 200 toetajate seas on teise valikuna kõige populaarsem Reformierakond (48%) ning järgnevad SDE (17%) ja Isamaa (11%).
  • SDE toetajad nimetavad teise valikuna enim Eesti 200 (31%) ja Reformierakonda (25%) ning 11% mainib Isamaad.
  • Isamaa toetajate teine valik oleks EKRE (29%), Reformierakond (18%) või Eesti 200 (13%).

Lisaks oli väga erinev erakondade toetajate lõikes nende vastajate osakaal, kellel teine eelistus puudub. Kõige enam oli selliseid vastajaid EKRE toetajate seas (40%), järgnesid Keskerakonna (30%) ja Isamaa toetajad (24%) ning märgatavalt vähem oli neid SDE (12%), Reformierakonna (11%) ja Eesti 200 (8%) toetajate seas. See näitab, et kõige keerulisem on teistel erakondadel meelitada valijaid ära EKRE juurest ning kõige kergem Eesti 200 juurest.

Norstati küsitlus viidi läbi 14.- 15. novembrini läbi veebikeskkonas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1001 vastajat.