Toetus Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioonile on aastaga langenud 13 protsendipunkti võrra

21.01.2022

Reformierakonna ja Keskerakonna kaksikliitu eelistab võimalikest enamuskoalitsioonidest praegu 21,4% valijaskonnast, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitlusest. Aasta tagasi oli see eelistatuim koalitsioonivariant 34,5% valimisõiguslike kodanike arvates. Küsitluse viis 1000 kodaniku seas läbi uuringufirma Norstat Eesti AS. 

Detsembris rekordtasemele tõusnud elektrihind ning jaanuaris inimestele laekunud elektriarved tõid ligi aasta tagasi ametisse astunud valitsuskoalitsiooni seni suurimad pinged. Kokkuleppe leidmine elektriarvete hüvitamise osas venis pikalt ning lisaks sisepingetele tõi see kaasa tugeva surve opositsiooni poolt ning tekitas rahulolematust ühiskonnas laiemalt. Ühiskonnauuringute Instituudi küsitlused näitavad, kuidas on viimane kriis mõjunud inimeste koalitsioonieelistustele.  

Alates eelmise aasta algusest on inimestelt kolmel korral küsitud: “Praeguse Riigikogu kohtade jaotuse põhjal on võimalikud järgmised valitsuskoalitsioonid. Millist koalitsiooni Teie kõige enameelistate?” Oma eelistus paluti valida viie võimaliku enamuskoalitsiooni seast ning tulemused olid järgmised: 

 

2021 jaanuar

2021 oktoober

2022 jaanuar

Reformierakond+Isamaa+SDE

23,2%

25,5%

25,5%

Reformierakond+Keskerakond

34,5%

24,2%

21,4%

Keskerakond+EKRE+Isamaa

18%

18,1%

20,6%

Keskerakond+EKRE+SDE

4,6%

5,6%

5,7%

Reformierakond+EKRE

2%

4,5%

2,8%

Ei oska öelda

17,8%

22%

24%

Sarnaselt oktoobris läbi viidud küsitlusele oleks kõige eelistatuim koalitsioonivariant hetkel Reformierakonna, Isamaa ja SDE kolmikliit. (25,5%). Ametisolev koalitsioon on esimene eelistus 21,4%-le vastajatest, mida on 13 protsendipunkti võrra vähem kui aasta tagasi vahetult pärast Jüri Ratase tagasiastumist. Praeguse koalitsiooni eelistajate osakaal on praktiliselt samal tasemel eelmise valitsusliiduga, Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsiooni eelistaks kõige enam 20,6% vastajatest.  

Norstati Kiirküsitlus viidi läbi 18. - 19. jaanuarini 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 3,1%. Norstati Kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga.