Toetus Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioonile on märkimisväärselt langenud

10.10.2021

Reformierakonna ja Keskerakonna kaksikliitu eelistab võimalikest enamuskoalitsioonidest praegu 24% valijaskonnast, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitlusest. Aasta alguses oli see eelistatuim koalitsioonivariant 35% valimisõiguslike kodanike arvates. Lisaks selgub, et 51% vastajate arvates teeb valitsus oma tööd halvasti või pigem halvasti ning 50% vastajatest ei kiida heaks seda, kuidas Kaja Kallas saab oma tööga peaministrina hakkama. Küsitluse viis 1000 kodaniku seas läbi uuringufirma Norstat Eesti AS. 

Kui aasta alguses tundus valitsuse vahetus paljudele valijatele kui sõõm värsket õhku, siis praeguseks on suhtumine märkimisväärselt muutunud. Muuhulgas on terviseameti külmlao katastroof, ummikusse jooksnud vaktsineerimine, koroona taaskord hoogu koguv levik ning järjepidev energiahindade tõus avaldanud ametis olevale valitsusele oma jagu survet ning tekitanud valijaskonnas rahulolematust. Millist valitsust eelistaksid valijad hetkel ning kuidas kiidetakse heaks valitsuse ja peaministri töö? 

Inimestelt küsiti: “Praeguse Riigikogu kohtade jaotuse põhjal on võimalikud järgmised valitsuskoalitsioonid. Millist koalitsiooni Teie kõige enam eelistate?” Oma eelistus paluti valida viie võimaliku enamuskoalitsiooni seast ning tulemused olid järgmised: 

Reformierakond + Isamaa + SDE: 26%

Reformierakond + Keskerakond: 24%

Keskerakond + EKRE + Isamaa: 18%

Keskerakond + EKRE + SDE: 6%

Reformierakond + EKRE 5%

“Ei oska öelda” vastas 22% 

“Võrreldes aasta algusega, mil Jüri Ratas oli just ametist tagasi astunud, on toetus Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioonile langenud umbes kümne protsendipunkti võrra, kommenteeris Tartu Ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teadur Martin Mölder. “Võimalikest valitsuskoalitsioonidest on praegu ametis olev valitsus ja kunagine kolmikliit (Reform, Isamaa, Sotsid) praktiliselt samaväärselt eelistatud. Mõlemat eelistaks umbes veerand valijaskonnast. Mitte kaugele neist kahest jääb eelmine Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsus,” jätkas Mölder

“On tähelepanuväärne, et ainult umbes poolte Keskerakonna ja Reformierakonna toetajate jaoks on kahe erakonna koalitsioon kõige eelistatum valitsus. Kuigi teised võimalikud valitsused on palju vähem eelistatud, ei ole kummalgi koalitsioonipartneril oma selja taga üleliia toetust selles valitsuses olemisele. EKRE valijate jaoks oleks kaugelt kõige eelistatum eelmine valitsus, Sotsiaaldemokraatide toetajate jaoks aga kunagine kolmikliit. Mõne protsendipunkti võrra rohkem Isamaa valijaid aga eelistaks koalitsiooni Keskerakonna ja EKRE-ga kolmikliidule,” ütles Mölder. 

Lisaks paluti vastajatel öelda, kui hästi teeb Vabariigi Valitsus oma tööd. 51% arvates teeb valitsus oma tööd väga halvasti või pigem halvasti, 43% arvates väga hästi või pigem hästi ning 7% vastas “Ei oska öelda”.  

Eraldi küsimus esitati veel peaministri töö kohta: “Kas Te kiidate heaks või ei kiida heaks seda, kuidas Kaja Kallas saab oma tööga peaministrina hakkama.” 50% vastas “Ei kiida heaks”, 32% “Kiidan heaks” ning 18% “Ei oska öelda”.  

“Valijaskond tervikuna on praeguse valitsuse tegevuse suhtes pigem kriitiline ning ei kiida peaminister Kaja Kallase tegevust heaks. Natuke enam kui pool valijaskonnast arvab, et valitsus teeb oma tööd halvasti. Valdavas enamuses positiivselt suhtuvad valitsuse tegevusse ainult Reformierakonna toetajad, kuid ka nende hulgas on peaaegu üks viiendik, kes arvavad, et praegune valitsus teeb oma tööd halvasti,” kommenteeris Mölder

“Sarnane muster puudutab ka heakskiitu peaminister Kaja Kallase tööle. Reformierakonna toetajatest kiidab peaministri tegevuse heaks kolm neljandikku, kuid teiste erakondade toetajate hulgas on see heakskiit palju madalam. Keskerakonna toetajate hulgas on heakskiitu Kaja Kallasele tööle peaministrina märkimisväärselt vähe, vaid 11.3%, ning EKRE toetajatest vaid paar protsenti kiidab peaministri tegevuse heaks,” jätkas Mölder.

 

Norstati Kiirküsitlus viidi läbi 7. - 8. oktoobrini 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 3,1%. Norstati Kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga.