Uuring: Eesti saab valitsuse, mida rahvas ootab

08.11.2016

Turu-uuringute AS viis Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel Eesti kodanike seas läbi veebiküsitluse, milles uuriti inimeste arvamusi valitsuskoalitsiooni võimaliku muutumise kohta. Inimestel paluti nimetada erakondi, kes võiksid nende arvates kuuluda järgmisse valitsusse. Kõige enam soovitakse valitsuses näha Sotsiaaldemokraatlikku erakonda (45%), järgnevad Keskerakond (44%), Isamaa ja Res Publica Liit (30%), Reformierakond (28%), Eesti Vabaerakond (27%) ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (22%).

„Viimase nädala sündmused Eesti poliitmaastikul on tekitanud olukorra, kus tõenäoline on uue valitsuskoalitsiooni sünd. Nädalavahetusel toimunud Keskerakonna juhi vahetus sai kaalukeeleks, mis nihutas paigast senised jõujooned,“ ütles Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Art Johanson. „Küsitluse tulemustest ilmneb, et Edgar Savisaare ajastu lõppemine Keskerakonnas muudab uueks kogu Eesti juhtimise. 71% vastajatest leidis, et Jüri Ratase saamine Keskerakonna esimeheks suurendaks Keskerakonna sobivust valitsuskoalitsiooni ning vaid 4% vastajatest arvas, et sobivus väheneks. 25% inimestest arvab, et esimehe vahetus Keskerakonna sobivust valitsusse ei muuda.“

Art Johansoni sõnul soovitakse uues valitsuses kõige enam näha Sotsiaaldemokraate. Praegune valitsuse juhtpartei Reformierakond jääb selles küsimuses Keskerakonna ja IRLi järel ning Vabaerakonna ja EKRE ees neljandale positsioonile. „Eesti inimesed ootavad muutust riigijuhtimises. Kas see muutus ennast õigustab, seda näitab aeg,“ rääkis Art Johanson.

Küsitluse tulemusel peab valitsuse vahetumist Eesti riigile kasulikuks 38% vastanutest ning pigem kasulikuks 42% vastanutest – kokku pooldab valitsuse vahetust seega 80% küsitlusele vastanutest. Pigem kahjulikuks peab valitsuse vahetumist 15% ja kahjulikuks 5% vastanutest.

Peaminister Taavi Rõivase umbusaldamist peab Eesti riigile kasulikuks 39,5% ja pigem kasulikuks 35% vastanutest, kokku on umbusalduse toetajaid 74,5%. Pigem kahjulikuks peavad Taavi Rõivase umbusaldamist 18% ja kahjulikuks 7% vastanutest.

Reformierakonna jäämist opositsiooni peab kasulikuks 26% ja pigem kasulikuks 35% vastanutest, samas kui pigem kahjulikuks peab seda 25% ja kahjulikuks 13% vastanutest.

Praeguse valitsuskoalitsiooni jätkamist peab kasulikuks vaid 5% vastanutest ning pigem kasulikuks 23%. Pigem kahjulikus peab praeguse koalitsiooni jätkamist 41,5% ja kahjulikuks 31%, kokku seega 72,5% inimestest.

Kui järgmisel pühapäeval toimuksid Riigikogu valimised, hääletaks kõige rohkem inimesi – 27% vastanutest Keskerakonna poolt. Neile järgneksid Reformierakond (16%), Sotsiaaldemokraatlik erakond (15%), EKRE (14%) ning IRL (9%) ja Vabaerakond (9%).