Valimiste nädala küsitlus näitab Reformierakonna väga nappi edu

02.03.2019

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut alustas aasta alguses uuringufirma Norstatiga valimisteni kestvat koostööd, mille raames küsitakse inimeste erakondlikku eelistust iganädalaselt. Viimane voor viidi läbi 24. veebruarist 1. märtsini ning selle põhjal tuleb valimiste võitjaks Reformierakond. Küsitlus viidi läbi 1001 valimisealise Eesti Vabariigi kodaniku seas.  

Kuna enne küsitlusperioodi (21. veebruaril) oli alanud eelhääletamine, siis 38% küsitlusele vastanutest oli oma hääle juba andnud ning neil paluti nimetada erakond, kelle poolt nad oma hääle andsid. Seega on antud küsitluse tulemuste puhul kokku liidetud juba hääletanute valik ning ülejäänute erakondlik eelistus.  

Valimiste viimase nädala küsitlus näitab nappi edu Reformierakonnale, keda eelistab 26,4% valijatest. Järgneb Keskerakond 23,5% häältega. Kolmandal kohal on EKRE 17,7%-ga. Järgnevad praktiliselt võrdse tulemusega SDE ja Isamaa, vastavalt 12,5% ja 12,3%. Erakonda Eesti 200 pooldab 4,4% valijatest. 

Reformierakond

26,4%

Keskerakond

23,5%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

17,7%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

12,5%

Isamaa

12,3%

Eesti 200

4,4%

Erakond Eestimaa Rohelised

1,6%

Eesti Vabaerakond

0,7%

Elurikkuse erakond

0,2%

Muu

0,6%

Vastajaid, kes ei oska oma eelistust öelda, on 18% - seega pole valimiste võitja ega ka teised kohad, sealhulgas mõne erakonna pääs parlamenti veel otsustatud.  

Uuringufirma Norstat teostas küsitluse 24.02-01.03 ningsellele vastas kokku 1001 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.