Valitsuse tehtud eelarveotsused on üldiselt inimeste seas ebapopulaarsed

27.05.2024

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi värskest küsitlusest selgub, et Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatide valitsuse tehtud fiskaalpoliitilised otsused on inimeste seas valdavalt ebapopulaarsed. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS.  

Viimases küsitluses paluti inimestel hinnata kõige olulisemaid valitsuse poolt tehtud otsuseid maksude ning kulutuste kohta. Vastajate arvamust küsiti kokku 22 erineva otsuse kohta ning iga meetme puhul paluti 4-palli skaalal öelda, mil määral nad seda toetavad. Tulemused näitavad seda, mida valitsuse liikmed ka ise on korduvalt väljendanud, et üldiselt tehakse ebapopulaarseid otsuseid.  

Vastustest selgub, et kõige ebapopulaarsemaks otsuseks on elektriaktsiisi tõus, mida toetab 11% vastajatest ning ei toeta 85% vastajatest. Kõige populaarsem otsus on alampalga tõus, mida toetab 90% ning ei toeta 6% vastajatest. 

Kokku on 9 valitsuse otsust selliseid, mille puhul on toetajaid vähem kui 20% ning nende hulka kuuluvad veel näiteks registreerimistasu vanade autode esmakordsel müümisel, kodualuse maa maksuvabastuse kaotamine, keskmise pensioni tulumaksuvabastusest loobumine ning tulumaksusoodustus laste ja abikaasa eest. 

Meetmeid, mida toetab 20%-30% vastajatest, on kokku 6 ning nendeks on automaks, dokumentide lõivu tõus, käibemaksu tõus, lasterikka pere toetuse langetamine, uute autode registreerimistasu kehtestamine ning majutusasutuste käibemaksu tõus. Rohkem kui 30% vastajate toetuse pälvisid kaks otsust - tasuta maakondliku bussisõidu kaotamine ning maksuküüru kaotamine.  

Viimane grupp otsuseid on sellised, mille puhul on ülekaalus vastajad, kes neid toetavad. Nendeks otsusteks on pankade avansilise tulumaksumäära tõstmine, alkoholi- ja tubakaaktsiisi tõstmine, võimalus tõsta vabatahtlikult teise pensionisambasse tehtavat makset, 1- ja 2-sendiste müntide ringluse vähendamine ning alampalga tõus. Nende otsuste puhul märkis 50% või enam vastajaid, et nad neid toetavad. Seega saab 5 valitsuse otsuse kohta 22-st öelda, et nende puhul on valijaskonnas pigem toetav hoiak.  

Lisaks esitati vastajatele küsimus viimasel ajal aktuaalse riigieelarvega seotud ettepaneku kohta: “Kas Teie toetate üle välja kärpeplaani, mis tähendab, et iga ministeerium peab kärpima kindla 5% - 7% oma eelarvest?” 65% vastajatest ütles “Jah” või “Pigem jah”, 22% “Pigem ei” või “Ei” ning 13% vastas “Ei oska öelda”.


Pressiteates esitatud joonist on võimalik näha siit: https://public.flourish.studio/visualisation/18062844/ 

Norstati küsitlus viidi läbi 20. mail veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat. 

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut on asutatud jaanuaris 2016. Ühiskonnauuringute Instituut on mõttekoda ehk thinktank, mis uurib ja analüüsib Eesti ühiskonnas toimuvaid sotsiaalseid protsesse. 

Uuringufirma Norstat Eesti AS tegutseb alates 2008. aastast ning on keskendunud professionaalse küsitlusteenuse pakkumisele. Ettevõtte klientideks on peamiselt teised uuringufirmad, meediaagentuurid ning konsultatsiooniettevõtted. Norstat Eesti kuulub Norstat Gruppi, mis pakub teenuseid kokku 18 riigis. Norstat järgib ESOMARi reegleid ja kvaliteedistandardeid. Lisainfo: www.norstat.ee