Võimalik Riigikogu kohtade jaotus pärast valimisi

27.02.2019

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi prognoosi järgi saab 3. märtsil toimuvate valimiste tulemusel enim kohti Riigikogu XIV koosseisus Reformierakond. Prognoosi koostamisel on kasutatud nelja erineva uuringufirma poolt hiljuti esitatud erakondade toetusprotsente.  

Eelmise nädala lõpust selle nädala keskpaigani (22.02-27-02) on avaldatud nelja erineva uuringufirma poolt läbi viidud erakondliku eelistuse küsitluste tulemused, mille küsitlusperioodid suuremal või vähemal määral kattusid. Need uuringufirmad olid Kantar Emor (siin on kasutatud kandidaatide nimedega saadud tulemusi), Turu-uuringute AS, OÜ Faktum & Ariko ning Norstat Eesti AS. Inimesi on küsitletud kas silmast-silma, veebis või telefoni teel ning mitmel juhul on uuringufirmad erinevaid meetodeid kombineerinud.  

Kuna nende küsitluste tulemustes on märkimisväärseid erinevusi, siis võtsime nende nelja erineva küsitluse tulemuste keskmise ning arvutasime selle põhjal välja eeldatava kohtade jaotuse Riigikogus. Igas küsitluses võib olla teatud ebatäpsusi juba statistilise vea tõttu ning selline tulemuste kombineerimine võiks anda meile kõige täpsema valimistulemuste prognoosi. Seda muidugi eeldusel, et viimasel nädalal valijad oma seisukohti väga ei muuda.  

Prognoosi järgi saab Reformierakond 30 kohta ning Keskerakond ühe koha vähem ehk 29 kohta. Kolmandal kohal on EKRE, kes saab 20 kohta ning Isamaa ja SDE saavad võrdselt 11 kohta. Rohkem erakondi praeguse seisuga Riigikokku ei pääseks. Selline kohtade jaotus annaks ainult ühe võimaluse kahe erakonnaga enamusvalitsuse loomiseks (Reformierakond ja Keskerakond), kõik muud kombinatsioonid nõuavad vähemalt kolme erakonna vahelist kokkulepet.  

 

Hääled

Kohad

Eesti Keskerakond

25,1%

29

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

17,6%

20

Eesti Reformierakond

25,8%

30

Isamaa

10,5%

11

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

10,9%

11

Erakond Eestimaa Rohelised

2,6%

0

Eesti Vabaerakond

1,7%

0

Eesti 200

3,9%

0

Elurikkuse erakond

0,9%

0