Norstati küsitlused valimistulemustele kõige lähemal

05.03.2019

Uuringufirma Norstat ja MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut alustasid aasta alguses koostööd, mille raames küsitakse esmakordselt Eestis inimeste erakondlikku eelistust iganädalaselt. Valimiste eelsel perioodil alates 7. jaanuarist kuni 1. märtsini viidi läbi kaheksa küsitlusvooru ning igas voorus küsitleti vähemalt 1000 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku. 

Küsitlustulemuste presenteerimesel keskenduti eelkõige viimase nelja nädala koondtulemustele, mis tähendas, et igakuiseks valimiks kujunes 4000, mille puhul statistiline viga on +/- 1,55%. Kuna tavapärase 1000 vastajaga küsitluse puhul on maksimaalne võimalik statistiline viga +/- 3,1%, siis koondtulemuse esitamise eesmärk on erakondade toetusprotsentide täpsuse kahekordne suurendamine.  

Kui võrrelda viimaseid valimiste eelseid, veebruari nelja nädala küsitluste koondtulemusi tegelike valimistulemustega, võib öelda, et iganädalane küsitlus ning nelja nädala koondtulemuste esitamine on end igati õigustanud. Mitte ühegi erakonna puhul ei erine valimistulemus küsitluste põhjal saadud toetusprotsendist rohkem kui 1%. 

 

5.-8. laine küsitluse koondandmed

04.02-01.03 (valim 4002)

Valimistulemused

03.03.2019

Küsitluste ja

tegelike tulemuste

vahe

Eesti Reformierakond

29,3%

28,9%

-0,4%

Eesti Keskerakond

24,0%

23,1%

-0,9%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

17,5%

17,8%

+0,3%

Isamaa Erakond

10,5%

11,4%

+0,9%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

10,7%

9,8%

-0,9%

Eesti 200

3,5%

4,4%

+0,9%

Erakond Eestimaa Rohelised

2,2%

1,8%

-0,4%

Eesti Vabaerakond

1%

1,2%

+0,2%

Elurikkuse Erakond

0,4%

1,2%

+0,8%

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlusedkombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel. Tulemustega on põhjalikumalt võimalik tutvuda siin: https://www.inst.ee/erakondade-reiting